Domestic Flight Schedule Booking Payment Guide Customer Care Currency Converter Useful Phone Number Getting There & Around Transport OTOP Product Festivals & Holidays Environment Foods Attractions Money & Costs Facts for the Traveler Introduction & History
 ทัวร์ดูไบ
 ทัวร์อินโดนีเซีย
 ทัวร์โมรอคโค
 ทัวร์เนปาล
 ทัวร์อินเดีย
 ทัวร์ยูเครน
 ทัวร์ไต้หวัน
 ทัวร์สิงคโปร์
 ทัวร์กัมพูชา
 ทัวร์พม่า
 ทัวร์มัลดีฟ
 ทัวร์ลาว
 ทัวร์ศรีลังกา
 ทัวร์ภูฏาน
 ทัวร์รัสเซีย
 ทัวร์อียิปต์
 ทัวร์เวียดนาม
 ทัวร์นิวซีแลนด์
 ทัวร์มาเลเซีย
 ทัวร์ออสเตรเรีย
 ทัวร์แคนาดา
 ทัวร์จีน
 ทัวร์ยุโรป
 ทัวร์ฮ่องกง
 ทัวร์ญี่ปุ่น
 ทัวร์เกาหลี
 ทัวร์สวิตเชอร์แลนด์
 ทัวร์อเมริกา
ติดต่อเรา บริการลูกค้า ทัวร์-แพคเกจ
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อินโดนีเซีย
ทัวร์โมรอคโค
ทัวร์เนปาล
ทัวร์อินเดีย
ทัวร์ยูเครน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์พม่า
ทัวร์มัลดีฟ
ทัวร์ลาว
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์อียิปต์
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์ออสเตรเรีย
ทัวร์แคนาดา
ทัวร์จีน
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์สวิตเชอร์แลนด์
ทัวร์อเมริการหัสทัวร์ : FH-ITSWFRA8MS
รูปแบบแพคเกจ : แพคเกจทัวร์(ตั๋วเครื่องบิน+ที่พัก+ทัวร์)
เดินทางโดย : Egypt Air (MS 961-791/MS 800-960)
จำนวนวัน : 8 days 5 nights
กำหนดการ : 04-11,11-18,18-25 มค.57// 01-08,08-15,15-22,25 ก.พ.–04มี.ค.57// 01-08,08-15,15-22,22-29 มีค.57
ราคาทัวร์ : ผู้ใหญ่ท่านละ 73,900.-บาท /1เด็ก 1ผู้ใหญ่ ท่านละ 73,900.-บาท /1เด็ก 2ผู้ใหญ่ มีเตียง 71,900.บาท /1เด็ก 2ผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง 69,900.บาท /พักเดี่ยวเพิ่ม 8,500.บาท
โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง : อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน

รายละเอียดทัวร์ : กรุงเทพฯ - กรุงโรม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - ปิซ่า - หอเอนปิซ่า - เวนิซ เมสเตร - ท่าเรือตรอนเคตโต - เกาะซานมาร์โค - สะพานถอนหายใจ - ล่องเรือกอนโดล่า - สะพานรีอัลโต - ลูเซิร์น - อนุเสาวรีย์สิงโตแกะสลัก - เองเกลแบร์ก - ยอดเขาทิตลิส - ดิจอง - ปารีส - Galeries Lafayette - Benlux Duty Free - ล่องเรือบาโตมูช - จัตุรัสทรอคาเดโร - หอไอเฟล - ปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - กรุงเทพฯ

  
 

รหัสทัวร์ : FH-EGTITSWFR9MS
รูปแบบแพคเกจ : แพคเกจทัวร์(ตั๋วเครื่องบิน+ที่พัก+ทัวร์)
เดินทางโดย : Egypt Air (MS 961/MS 800/MS960)
จำนวนวัน : 9 Day 6 Night
กำหนดการ : 03-11, 10-18, 17-25, 24-30, 31 ม.ค.-08 ก.พ.57 // 07-15, 14-22, 21 ก.พ.-01 มี.ค., 28 ก.พ.-08 มีค.57 //07-15,14-22,21-29 มีค.57
ราคาทัวร์ : ผู้ใหญ่ท่านละ 79,900.บาท /1เด็กกับ1ผู้ใหญ่ 79,900.บาท /1เด็กกับ2ผู้ใหญ่ มีเตียง 77,900.บาท /1เด็กกับ2ผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง 75,900.บาท /พักเดี่ยวเพิ่ม 10,000.บาท
โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง : อียิปต์ อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 9 วัน

รายละเอียดทัวร์ : กรุงเทพฯ - กรุงไคโร – กิซ่า – มหาพีรามิด – สฟิงซ์ – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ – ตลาดข่าน เอล คาลีลิ - กรุงโรม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - ปิซ่า - หอเอนปิซ่า - เวนิซ เมสเตร - ท่าเรือตรอนเคตโต - เกาะซานมาร์โค - สะพานถอนหายใจ - ล่องเรือกอนโดล่า - สะพานรีอัลโต - ลูเซิร์น - อนุเสาวรีย์สิงโตแกะสลัก - เองเกลแบร์ก - ยอดเขาทิตลิส - ดิจอง - ปารีส - Galeries Lafayette - Benlux Duty Free - ล่องเรือบาโตมูช - จัตุรัสทรอคาเดโร - หอไอเฟล - พระราชวังแวร์ซายส์ - กรุงเทพฯ

  
 

รหัสทัวร์ : TRUC-EU2ITSWFREGY9MS
รูปแบบแพคเกจ : แพคเกจทัวร์(ตั๋วเครื่องบิน+ที่พัก+ทัวร์)
เดินทางโดย : Egypt Air (MS 961-791/MS 800-960)
จำนวนวัน : 9 Days 6 Nights
กำหนดการ : ปีใหม่ 27ธันวา - 04มกรา 2557
ราคาทัวร์ : ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 74,900.บาท/ เด็ก 1+1ผู้ใหญ่ 73,900.บาท/ เด็ก 1+2ผู้ใหญ่ มีเตียง 70,900.บาท /เด็ก 1+2ผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง 69,900.บาท/ พักเดี่ยวเพิ่ม 8,500.-บาท
โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง : อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อียิปต์ 9 วัน

รายละเอียดทัวร์ : กรุงเทพฯ - กรุงโรม (อิตาลี) - ชมเมือง - นครวาติกัน – ปิซ่า –เวนิซ เมสเตร้ – ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์) - ยอดเขาทิตลิส - ดิจอง (ฝรั่งเศส) – แวร์ซายส์ – ปารีส – หอไอเฟล – ล่องแม่น้ำแซน กรุงปารีส – ไคโร (ประเทศอียิปต์) - กีซ่า – กรุงไคโร – กรุงเทพฯ

  
 

รหัสทัวร์ : VCT-EURO10.1EST8MS
รูปแบบแพคเกจ : แพคเกจทัวร์(ตั๋วเครื่องบิน+ที่พัก+ทัวร์)
เดินทางโดย : Egypt Air (MS 961-787//788-960)
จำนวนวัน : 8 Days 5 Nights
กำหนดการ : 01-08 , 20-27, 22-29 , 29 มิ.ย. – 06 ก.ค. / 20-27 , 27 ก.ค. - 03ส.ค., 9-17 ส.ค. , 24-31 , 31 ส.ค. – 07 ก.ย. / 21-28 , 28 ก.ย. – 05 ต.ค. 2556
ราคาทัวร์ : ผู้ใหญ่ท่านละ 63,500.-บาท /เด็กต่ำกว่า12 ปีกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 62,500.-บาท/ เด็กต่ำกว่า12 ปีกับผู้ใหญ่ 2 ท่านมีเตียง 60,500.-บาท/ เด็กต่ำกว่า 12ปีกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 58,500.-บาท/ พักเดี่ยว 7,500.-บาท
โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง : เยอรมัน เชค ออสเตรีย ฮังการี 8 วัน

รายละเอียดทัวร์ : กรุงเทพฯ - แฟรงค์เฟิร์ท - นูเร็มเบิร์ก - คาร์โลวีวารี่ - ปราก - บาติสลาว่า - บูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - บูดาเปสต์ - SHOPPING OUT LET PARNDORF - เวียนนา - HALLSTATT เมืองมกดกโลก - ซาลเบิร์ก - มิวนิค - กรุงเทพฯ

  
 

รหัสทัวร์ : GO-HLTSWISS8D5NTG
รูปแบบแพคเกจ : แพคเกจทัวร์(ตั๋วเครื่องบิน+ที่พัก+ทัวร์)
เดินทางโดย : Thai Airways (TG 970/971)
จำนวนวัน : 8 Days 5 Nights
กำหนดการ : 18-25 / 19-26 / 23-30 ธ.ค. 56
ราคาทัวร์ : ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ท่านละ 69,900.บาท /พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 10,000.-บาท
โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง : ไฮไลท์สวิสเซอร์แลนด์ 8 วัน

รายละเอียดทัวร์ : กรุงเทพฯ – ซูริค – น้ำตกไรน์ – วาดุซ – เซนต์มอริทซ์ - โลคาร์โน – อันเดอร์แมท – บริค - ทาช – เซอร์แมท – ทาช – มองโทรซ์ - โลซานน์ – เจนีวา – เบิร์น - อินเทอร์ลาเก้น – ยอดเขาจุงฟราว – เบิร์น - ลูเซิร์น – ซูริค - กรุงเทพฯ

  
 

รหัสทัวร์ : FAIR-ESTEUR8EK
รูปแบบแพคเกจ : แพคเกจทัวร์(ตั๋วเครื่องบิน+ที่พัก+ทัวร์)
เดินทางโดย : Turkish Airlines (EK419 /EK049 /EK126 /EK418)
จำนวนวัน : 9 Days 6 Nights
กำหนดการ : 19-27 ก.ค./ 9-17 ส.ค.(วันแม่แห่งชาติ) / 13-21 ก.ย./ 18-26 ต.ค.(วันปิยมหาราช) /25 ต.ค.- 02 พ.ย.56
ราคาทัวร์ : ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ท่านละ 76,900.บาท / เด็ก 1 ท่าน กับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 74,900.-บาท / เด็ก เสริมเตียง พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 72,900.-บาท /เด็ก ไม่เสริมเตียง พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 70,900.-บาท /พักเดี่ยว 8,500.บาท
โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง : เยอรมนี-สาธารณรัฐเชค-ฮังการี-ออสเตรีย 9 วัน

รายละเอียดทัวร์ : กรุงเทพ - ดูไบ - นครมิวนิค - ปราสาทนอยชวานชไตน์ - มิวนิค - จัตุรัสมารีนพลัทซ์ - เชสกี้ ครุมลอฟ (สาธารณรัฐเชค) - เชสกี้ ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ - กรุงปราก - สะพานชาร์ล - กรุงปราก - ปราสาทปราก - บราทิสลาวา - Parndorf Outlet - บูดาเปสต์ (ฮังการี) - ชิตทาเดลล่า - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - บูดาเปสต์ - ป้อมชาวประมง - กรุงเวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - พระราชวังฮอฟบูร์ก - กรุงเทพฯ

  
 

รหัสทัวร์ : D-EUR2ITCHFR10TG
รูปแบบแพคเกจ : แพคเกจทัวร์(ตั๋วเครื่องบิน+ที่พัก+ทัวร์)
เดินทางโดย : Thai Airways (TG 944/931)
จำนวนวัน : 10 Days 7 Nights
กำหนดการ : 20-29, 27มิ.ย.-06ก.ค., 04-13, 11-20, 18-27, 25ก.ค.-03ส.ค., 01-10, 08-17, 15-24, 22-31, 29ส.ค.-07ก.ย., 05-14, 12-21 , 19-28, 26ก.ย.-05ต.ค.2556
ราคาทัวร์ : ราคามิ.ย.และก.ย.56 ผู้ใหญ่ท่านละ 117,000.บ, เด็ก4-11 ปีมีเตียง 105,900.บ., เด็ก4-8 ปีไม่มีเตียง 93,900.บ, พักเดี่ยว 12,500.บ., ราคาก.ค.และส.ค.56 ผู้ใหญ่ท่านละ 116,000.บ., เด็ก4-11 ปีมีเตียง 104,900.บ., เด็ก 4-8ปีไม่มีเตียง 92,900.บ., พักเดี่่ยว 12,500.บ
โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง : อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน

รายละเอียดทัวร์ : กรุงเทพฯ - กรุงโรม (อิตาลี) - พิพิธภัณฑ์วาติกัน - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - ฟลอเร้นซ์ - หอเอนปิซ่า - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย - เวนิส เมสเตร้ - เที่ยวเกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า – ลูกาโน่ - ลูเซิร์น - อินเทอลาเก้น (สวิตเซอร์แลนด์) - กรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟสายภูเขาสู่ยูงเฟรายอค - อินเทอลาเก้น - เบอซงซอง - นั่งรถไฟ TGV สู่ปารีส - มหานครปารีส - ถนนชองป์เอลิเซ่ - โบสถ์โนตเตรอดาม - พระราชวังแวร์ซายส์ - ร้านดิวตี้ฟรี - แกลลอรี่ ลาฟาแยตต์ - DINNER CRUISE - เดินทางสู่สนามบิน – เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

  
 

รหัสทัวร์ : D-EUR12EST9DTG
รูปแบบแพคเกจ : แพคเกจทัวร์(ตั๋วเครื่องบิน+ที่พัก+ทัวร์)
เดินทางโดย : Thai Airways International (TG 924/925)
จำนวนวัน : 9 Days 7 Nights
กำหนดการ : 01-09, 08-16, 15-23, 22-30, 29 มิ.ย.–07 ก.ค., 06–14, 13–21, 20–28, 27 ก.ค.–04ส.ค., 03–11, 10–18, 17–25, 24ส.ค.–01ก.ย., 31ส.ค.–08ก.ย., 07-15, 14-22, 21-29, 28ก.ย.–06ต.ค., 05–13, 12–20, 19–27 ต.ค. 56
ราคาทัวร์ : ผู้ใหญ่ท่านละ 93,900.บาท / เด็ก4-11 ปีมีเตียง 85,900.บาท /เด็ก4-7 ปีไม่มีเตียง 75,900.บาท /พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,000.บาท
โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง : ยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ 9 วัน

รายละเอียดทัวร์ : กรุงเทพฯ - นครมิวนิก (เยอรมนี) - พัสเซา - เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองมรดกโลก - เชสกี้ คลุมลอฟ - เมืองน้ำแร่ คาร์โลวี วารี - กรุงปร๊าก - ปราสาทปร๊าก - เที่ยวชมเขตเมืองเก่า - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์ - กรุงปร๊าก - บราติสลาวา (สโลวัค) - บูดาเปสต์ (ฮังการี) - บูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - เวียนนา (ออสเตรีย) - หมู่บ้านกรีนซิ่ง - กรุงเวียนนา - พระราชวังเชิงบรุนน์ - ภูมิภาคซาลส์กัมเมอร์กูท - ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง - ฮัลล์สตัทท์ - ซาลส์บวร์ก - กลับกรุงเทพฯ

  
 

รหัสทัวร์ : VG-EST3CRT8BR-AUGDEC
รูปแบบแพคเกจ : แพคเกจทัวร์(ตั๋วเครื่องบิน+ที่พัก+ทัวร์)
เดินทางโดย : Eva Air (BR 061-BR 062)
จำนวนวัน : 8 days 5 nights
กำหนดการ : 8-15 ส.ค.56 (68,900.-บ) , 9-16 ก.ย. / 30 ก.ย.-7 ต.ค. / 31 ต.ค.-7 พ.ย.56 (63,900.-บ) , 12-19 ต.ค.56 (65,900.-บ) , 9-16 พ.ย. / 23-30 พ.ย. / 2-9 ธ.ค.56 (62,900.-บ)
ราคาทัวร์ : 8-15 ส.ค.56 (68,900.-บ) , 9-16 ก.ย. / 30 ก.ย.-7 ต.ค. / 31 ต.ค.-7 พ.ย.56 (63,900.-บ) , 12-19 ต.ค.56 (65,900.-บ) , 9-16 พ.ย. / 23-30 พ.ย. / 2-9 ธ.ค.56 (62,900.-บ)
โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง : ยุโรปตะวันออก 8 วัน ออสเตรีย-เยอรมัน-เช็ค

รายละเอียดทัวร์ : กรุงเทพ - เวียนนา - ลินซ์ - เซ้นต์วูฟกัง - ซาลสเบิร์ก (ออสเตรีย) - ฟุสเซ่น-มิวนิค (เยอรมัน)-คาร์โรวีวารี่ (สาธารณรัฐเช็ค) - คาร์โลวีวารี่ - ปราก (สาธารณรัฐเช็ค) - ปราก- เชสกี้ครุมลอฟ (สาธารณรัฐเช็ค)-เวียนนา (ออสเตรีย) - เวียนนา -กรุงเทพฯ

  
 

รหัสทัวร์ : GO-GRDGERM9GF
รูปแบบแพคเกจ : แพคเกจทัวร์(ตั๋วเครื่องบิน+ที่พัก+ทัวร์)
เดินทางโดย : Galf Air (GF 17/GF 150)
จำนวนวัน : 9 days 6 nights
กำหนดการ : 17-25 ก.ค./ 7-15 ส.ค./ 21-29 ส.ค./ 18-25 ก.ย./ 9-17 ต.ค. 16-24 ต.ค./ 23-31 ต.ค.2556
ราคาทัวร์ : ผู้ใหญ่ พักห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 69,900.บาท / เด็กต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง–พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 66,900.บาท / เด็กอายุ 7-12 ปี (ไม่เสริมเตียง–พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 63,900.บาท / เด็กอายุ 2-6 ปี (ไม่เสริมเตียง – พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง : 9 วัน แกรนด์เยอรมนี

รายละเอียดทัวร์ : กรุงเทพฯ - แซงต์กอร์ – ล่องเรือบ็อปพาร์ด – โคโลญจน์ - มหาวิหารโคโลญจน์ - ไฮเดลเบิร์ก – เข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก - ฟุทเซ่น – เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ - มิวนิค - อินกอลสตาดท์ - ช้อปปิ้งเอาท์เลต – เมืองนูเรมเบิร์ก - วูร์ซเบิร์ก – โรเธนเบิร์ก – แฟร้งเฟิร์ต - มานามา - กรุงเทพฯ

  
 

รหัสทัวร์ : GOTUK-8DTK
รูปแบบแพคเกจ : แพคเกจทัวร์(ตั๋วเครื่องบิน+ที่พัก+ทัวร์)
เดินทางโดย : Turkish Airlines (TK 65/TK 64)
จำนวนวัน : 8 Day 6 Nights
กำหนดการ : ราคา 51,900.บาท : 18-25 ก.ค./ 14-21 ก.ย./ 21-28 ก.ย. ราคา 54,900 บาท : 6-13 ส.ค./ 11-18 ส.ค. โปรโมชั่นตุลาคม ราคา 53,900 บาท : 8-15 ต.ค./ 10-17 ต.ค./ 12-19 ต.ค./ 17-24 ต.ค./ 22-28 ต.ค.56
ราคาทัวร์ : ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ หรือ เด็ก 1 พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 51,900.-บาท/ เด็ก ต่ำกว่า 12 ปี มีเตียง-พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 51,900.-บาท / เด็ก 7-12 ปี ไม่มีเตียง พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 51,900.-บาท / เด็ก 2-6 ปี ไม่มีเตียง พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 45,900.-บาท / พักเดี่ยว
โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง : 8 วัน 6 คืน ตุรกี 4 ดาว

รายละเอียดทัวร์ : คัปปาโดเกีย - นครใต้ดินไคมัคลี - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - คาราวานสไรน์ – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - คอนย่า ปามุคคาเล่ - คูซาดาซึ - บ้านพระแม่มารี - เอฟฟิซุส - อิชเมียร์ – แพร์กามอน – ทรอย - อิสตันบูล - สุเหร่าสีน้ำเงิน ฮิปโปโดม - โบสถ์เซ็นต์โซเฟีย - พระราชวังทอปกาปึ - พระราชวังโดมาบาชเช่ - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

  
 

รหัสทัวร์ : VG-EST4CRT8BR-AUGDEC
รูปแบบแพคเกจ : แพคเกจทัวร์(ตั๋วเครื่องบิน+ที่พัก+ทัวร์)
เดินทางโดย : Eva Air (BR 061-BR 062)
จำนวนวัน : 8 Days 5 Nights
กำหนดการ : 8-15 ส.ค.56(66,300.-บ) , 9-16 ก.ย. / 30 ก.ย.-7 ต.ค. / 31 ต.ค.-7 พ.ย.56 (61,300.-บ) , 12-19 ต.ค.56 (63,300.-บ) , 9-16 พ.ย. / 23-30 พ.ย. / 2-9 ธ.ค.56 (60,300.-บ)
ราคาทัวร์ : 8-15 ส.ค.56(66,300.-บ) , 9-16 ก.ย. / 30 ก.ย.-7 ต.ค. / 31 ต.ค.-7 พ.ย.56 (61,300.-บ) , 12-19 ต.ค.56 (63,300.-บ) , 9-16 พ.ย. / 23-30 พ.ย. / 2-9 ธ.ค.56(60,300.-บ)
โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง : ยุโรปตะวันออก 8 วัน ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัค-สาธารณรัฐเช็ค

รายละเอียดทัวร์ : กรุงเทพฯ - เวียนนา (ออสเตรีย)-บูดาเปสต์ (ฮังการี) -บราติสลาวา (สโลวัค) - ปราก (สาธารณรัฐเช็ค) - ปราก - เชสกี้ ครุมลอฟ (สาธารณรัฐเช็ค) - ซาลสเบิร์ก (ออสเตรีย) - ซาลสเบิร์ก-ฮอลสตัท-เวียนนา (ออสเตรีย) - เวียนนา - กรุงเทพฯ

  
 

รหัสทัวร์ : D-EUR7GRDIT9TGNY
รูปแบบแพคเกจ : แพคเกจทัวร์(ตั๋วเครื่องบิน+ที่พัก+ทัวร์)
เดินทางโดย : Thai Airways (TG 940/945)
จำนวนวัน : 9 Days 6 Nights
กำหนดการ : ปีใหม่ 27 ธันวา - 04 มกรา 2557
ราคาทัวร์ : ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ท่านละ 102,000.-บาท /เด็ก 4-11 ปี กับผู้ใหญ่ 1หรือ2 ท่าน มีเตียง 91,900.-บาท /เด็ก 4-6 ปี กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 81,900.-บาท /พักเดี่ยวเพิ่ม 8,000.-บาท
โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง : แกรนด์อิตาลี 9 วัน

รายละเอียดทัวร์ : กรุงเทพฯ - มิลาน (อิตาลี) - ดูโอโม่ - เวอโรน่า - เวนิสเมสเตร้ - เที่ยวเกาะเวนิสอันแสนโรแมนติก - ล่องเรือกอนโดล่า - เดินทางสู่เมืองปิซ่า - เที่ยวหอเอนปิซ่า - นครฟลอเร้นซ์ - จัตุรัสซินญอเรีย - กรุงโรม - พิพิธภัณฑ์วาติกัน - โคลอสเซียม-น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี - นาโปลี - นั่งเรือสู่เกาะคาปรี (พักบนเกาะ) - เกาะคาปรี - ถ้ำบลูกร็อตโต้ - ซอเรนโต้ - กรุงโรม - เดินทางสู่สนามบิน - กรุงเทพฯ

  
 

รหัสทัวร์ : FH-GENEBELFRA8UL
รูปแบบแพคเกจ : แพคเกจทัวร์(ตั๋วเครื่องบิน+ที่พัก+ทัวร์)
เดินทางโดย : Srilankan (UL887-553/UL564-422 )
จำนวนวัน : 8 Days 5 Nights
กำหนดการ : 04-11,11-18,18-25,23-30 มค.57 // 01-08,08-15,15-22,20-28 กพ.57 // 01-08,08-15,15-22 มีค.57
ราคาทัวร์ : ผู้ใหญ่ท่านละ 66,900.-บาท /1ผู้ใหญ่ 1เด็ก ท่านละ 66,900.-บาท /2ผู้ใหญ่ 1เด็ก มีเตียง 64,900.-บาท / 2ผู้ใหญ่ 1เด็ก ไม่มีเตียง 62,900.-บาท /พักเดี่ยวเพิ่ม 8,500-บาท
โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง : เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส 8 วัน

รายละเอียดทัวร์ : กรุงเทพฯ - โคลอมโบ (เปลี่ยนเครื่อง) - แฟรงค์เฟิร์ต - จัตุรัสเรอเมอร์ - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - โคโลญ - วิหารโคโลญ - อัมสเตอร์ดัม - หมู่บ้านกังหันลม - ล่องเรือหลังคากระจก - โรงงานเพชร - Red Light District - อัมสเตอร์ดัม - เมืองบรูจส์ - บรัสเซลส์ - อโตเมียม - จัตุรัสกรองปลาซ - บรัสเซลส์ - ปารีส - ถ่ายรูปหน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ - ประตูชัยทุยเลอรี - Benlux Duty Free - หอไอเฟล ชั้น 2 - ปารีส - แวร์ซายส์ - พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องเรือบาโตมูช - Galeries Lafayette - จัตุรัสทรอคาเดโร - หอไอเฟล - ประตูขัย Arc de Triomphe de l’Étoile - กรุงเทพฯ

  
 

รหัสทัวร์ : FH-ESTEUR9DEK
รูปแบบแพคเกจ : แพคเกจทัวร์(ตั๋วเครื่องบิน+ที่พัก+ทัวร์)
เดินทางโดย : Emirate (EK385,049/EK126,418)
จำนวนวัน : 9 Days 6 Nights
กำหนดการ : 03-11,10-18,17-25,23-31 มค.57 // 07-15,14-22,21-29 กพ.57 // Promotion ***14-22 ก.พ. 57*** // 07-15,14-22,21-29,28 มี.ค.-05 เมย.57
ราคาทัวร์ : ผู้ใหญ่ท่านละ 77,900.-บาท/1เด็กกับ1ผู้ใหญ่ 77,900.-บาท/1เด็กกับ2ผู้ใหญ่ มีเตียง 75,900.-บาท/1เด็กกับ2ผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง 73,900.-บาท/ พักเดี่ยวเพิ่ม 8,500.-บาท
โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง : เยอรมนี เชค สโลวัก ฮังการี ออสเตรีย 9 วัน

รายละเอียดทัวร์ : กรุงเทพฯ - ดูไบ (เปลี่ยนเครื่อง) - มิวนิค - จัตุรัสมารีน - มิวนิค - ปราสาทนอยชวานชไตน์ - เชสกี้ ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ - ปราก - สะพานชาร์ล - กรุงปราก - ปราสาทปราก - บราทิสลาวา - Parndorf Outlet - บูดาเปสต์ - ชิตทาเดลล่า - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - บูดาเปสต์ - ป้อมชาวประมง - เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - พระราชวังฮอฟบวร์ก - กรุงเทพฯ

  
 

รหัสทัวร์ : D-EUR14GRT9DTG
รูปแบบแพคเกจ : แพคเกจทัวร์(ตั๋วเครื่องบิน+ที่พัก+ทัวร์)
เดินทางโดย : Thai Airways International (TG 910/917)
จำนวนวัน : 9 days 6 nights
กำหนดการ : 08–16, 15–23, 22–30, 29มิ.ย.-07ก.ค., 06-14, 13–21, 20-28, 27ก.ค.-04ส.ค., 03-11, 10-18, 17-25, 24ส.ค.-01ก.ย., 07-15, 14-22, 21-29, 28ก.ย.-06ต.ค., 05-13, 12–20, 19-27, 26ต.ค.–03พ.ย.2556
ราคาทัวร์ : ผู้ใหญ่ท่านละ 114,000.บาท /เด็ก4-11 ปีมีเตียง 102,900.บาท /เด็ก4-6 ปีไม่มีเตียง 91,900.บาท /พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 14,000.บาท 
โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง : อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ 9 วัน

รายละเอียดทัวร์ : กรุงเทพฯ - ลอนดอน (อังกฤษ) - สโตนเฮ้นจ์ - พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ที่เมืองบาธ - คาร์ดี๊ฟเมืองหลวงแห่งเวลส์ - เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ - สแตรทฟอร์ดอัพพอนเอวอน - ยอร์ค - ยอร์คมินสเตอร์ - นั่งรถไฟสาย อีสต์ โคสด์ เรลเวย์ - เอดินเบิร์ก (สก๊อตแลนด์) - ช้อปปิ้งย่านถนนปริ้นเซส - ปราสาทเอดินเบิร์ก - พระตำหนักโฮลีรู๊ด - เลคดิสทริค - วินเดอร์เมียร์ - เลคดิสทริค - แมนเชสเตอร์ - สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด - ช้อปปิ้งOutlet - มหานครลอนดอน - พระราชวังวินด์เซอร์ - เวสต์มินเตอร์ - ล่องเรือแม่น้ำเทมส์ - ลอนดอนอาย - ทาวเวอร์ออฟลอนดอน - มาดามทุสโซ่ด์ - พระราชวังบัคกิ้งแฮม - ช้อปปิ้งบนถนนอ็อกฟอร์ด - เดินทางกลับกรุงเทพฯ

  
 

รหัสทัวร์ : FH-ITSWFRA9MS-
รูปแบบแพคเกจ : แพคเกจทัวร์(ตั๋วเครื่องบิน+ที่พัก+ทัวร์)
เดินทางโดย : Egypt Air (MS 961-791/MS 800-960 )
จำนวนวัน : 9 days 6 nights
กำหนดการ : 03-11,10-18,17-25,24-30,31 มค.-08 กพ.57// 07-15,14-22, 21 กพ.-01 มีค., 28 กพ.-08 มีค.57 // 07-15,14-22,21-29 มีค 57
ราคาทัวร์ : ผู้ใหญ่ท่านละ 86,900.บาท /1เด็ก 1ผู้ใหญ่ ท่านละ 86,900.บาท /1เด็ก 2ผู้ใหญ่ มีเตียง 84,900.บาท /1เด็ก 2ผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง 82,900.บาท /พักเดี่ยวเพิ่ม 8,500.บาท
โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง : อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 9 วัน

รายละเอียดทัวร์ : กรุงเทพฯ - ไคโร (เปลี่ยนเครื่อง) - กรุงโรม - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - ปิซ่า - หอเอนปิซ่า - เวนิซ เมสเตร - ท่าเรือตรอนเคตโต - เกาะซานมาร์โค - สะพานถอนหายใจ - ล่องเรือกอนโดล่า - เมืองเทช – แซร์มัท – ยอดเขามัทแทร์ฮอร์น - ลูเซิร์น - สะพานไม้เคเปล - อนุเสาวรีย์สิงโตแกะสลัก - ลูเซิร์น - ดิจอง - TGV สู่ ปารีส - ถ่ายรูปด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ - Benlux Duty Free - ปารีส - แวร์ซายส์ - พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องเรือบาโตมูช - Galeries Lafayette - จัตุรัสทรอคาเดโร - หอไอเฟล - ประตูชัย Arc de Triomphe - กรุงเทพฯ

  
 

รหัสทัวร์ : D-EUR18SPNPT10TG
รูปแบบแพคเกจ : แพคเกจทัวร์(ตั๋วเครื่องบิน+ที่พัก+ทัวร์)
เดินทางโดย : Thai Airways (TG 948/949)
จำนวนวัน : 10 days 7 nights
กำหนดการ : 07–16, 14–23, 21– 30, 28มิ.ย –07ก.ค., 05–14, 12–21, 19–28, 26ก.ค.–04ส.ค., 02–11, 09–18, 16–25, 23ส.ค.–01 ก.ย., 30ส.ค.–08ก.ย., 06–15, 13–22, 20–29, 27ก.ย.–06 ต.ค., 04–13, 11–20, 18–27, 25ต.ค.–03พ.ค.2556
ราคาทัวร์ : ราคามิ.ย.-ก.ย.56 ผู้ใหญ่ 125,000.บ/ เด็ก4-11 ปีมีเตียง 112,500.บ/ เด็ก4-7 ปีไม่มีเตียง 100,000.บ/ พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 14,500.บ
โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง : สเปน - โปรตุเกส แกรนด์ทัวร์ 10 วัน

รายละเอียดทัวร์ : กรุงเทพฯ - กรุงแมดริด (สเปน) - โตเลโด้ - มหาวิหารแห่งเมือง - กรานาด้า - พระราชวังอะลัมบรา - กอร์โดบ้า - สุเหร่าเมซกิต้า - กอร์โดบ้า - เซบียา - มหาวิหารเซบียา - ปลาซา เด เอสปาญา - ระบำฟลามิงโก - เซบียา - ลิสบอน(โปรตุเกส) - เที่ยวชมเมือง - มหาวิหารเจอโรนิโม - หอคอยเบเล็ม - ลิสบอน - บินสู่บาร์เซโลนา (สเปน) - เที่ยวชมเมือง - สนามฟุตบอล เอล กัมป์ โนว - บาร์เซโลนาบาร์รีโกติก - ซิตี้ออฟเกาดี้ - ถนนลารัมบร้า - รถไฟด่วน AVE สู่แมดริด - เที่ยวแมดริด - พระราชวังหลวง (Palacio Real) - ปลาซา เดอ เอสปันญ่า - อนุสาวรีย์หมีกับต้นมาโดรนา - ช้อปปิ้ง - กรุงแมดริด - เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

  
 

รหัสทัวร์ : D-EUR47SCN9DTG
รูปแบบแพคเกจ : แพคเกจทัวร์(ตั๋วเครื่องบิน+ที่พัก+ทัวร์)
เดินทางโดย : Thai Airways (TG 950/961)
จำนวนวัน : 9 Days 6 Nights
กำหนดการ : 08-16, 15-23, 22-30, 29 มิ.ย.-07 ก.ค., 06-14, 13-21, 20-28, 27 ก.ค.- 04 ส.ค., 03-11, 10-18, 17-25, 24 ส.ค.- 01 ก.ย., 7 – 15 ก.ย.2556
ราคาทัวร์ : ผู้ใหญ่ท่านละ 119,000.บาท/ เด็ก4-11 ปีมีเตียง 107,900.บาท/ เด็ก4-6 ปีไม่มีเตียง 92,900.บาท/ พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 18,000.บาท
โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง : สแกนดิเนเวียทัวร์ 9 วัน

รายละเอียดทัวร์ : กรุงเทพฯ – โคเปนเฮเกน(เดนมาร์ก) - ปราสาทเฟดเดอริกบอร์ก – ปราสาทโครนบอร์ก - โคเปนเฮเกน – เที่ยวชมเมือง – ล่องเรือสำราญ DFDS สู่ออสโล - เที่ยวออสโล – สวนวิกเกอแลนด์ – พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง - เกโล่ – รถไฟสายโรแมนติก – ล่องเรือชมฟยอร์ด – เบอร์เก้น เมืองมรดกโลก – ยอดเขาฟลอยเอ่น – บินสู่สต็อกโฮลม์ - เที่ยวกรุงสต็อกโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์วาซา – ซิตี้ฮอลล์ - กรุงสต็อกโฮลม์ – บินกลับกรุงเทพฯ

  
 

รหัสทัวร์ : GOGRDBALTC-8TK
รูปแบบแพคเกจ : แพคเกจทัวร์(ตั๋วเครื่องบิน+ที่พัก+ทัวร์)
เดินทางโดย : Turkish Airlines (TK 69-TK 1305-TK1758-TK 64)
จำนวนวัน : 8 Days 5 Nights
กำหนดการ : 21-28 ก.ค. / 8-15 ส.ค./ 21-28 ก.ย./ 10-17 ต.ค./ 21-28 ต.ค./ 24-31 ต.ค.56
ราคาทัวร์ : ผู้ใหญ่ พักห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 69,900.-บาท / พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,500.-บาท /เด็กต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง–พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 66,900.-บาท / เด็ก 7-12 ปี (ไม่เสริมเตียง–พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 63,900.-บาท / เด็ก 2-6 ปี (ไม่เสริมเต
โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง : ฟินแลนด์ - เอสโตเนีย - ลัตเวีย - ลิทัวเนีย

รายละเอียดทัวร์ : กรุงเทพฯ - อิสตันบูล - เฮลซิงกิ - ทาลลินน์ - โบสถ์เซนต์แมรี่ – พระราชวังแคทเดอริก - ซิกวูด - ปราสาททูไรดา – อุทยานแห่งชาติเกาจา - ป้อมดอวกอลพึลส์ - วิลนีอุส (ลิทัวเนีย) – พิพิธภัณฑ์ KGB – โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ แอนด์ พอล - เมืองชัวเลย์ (ลิทัวเนีย) – เนินแห่งไม้กางเขน – พระราชวังรันดาเล – ริก้า - อนุเสาวรีย์อิสรภาพ – อิสตันบูล - กรุงเทพฯ

  
 

รหัสทัวร์ : VCT-EURO10EST8MS
รูปแบบแพคเกจ : แพคเกจทัวร์(ตั๋วเครื่องบิน+ที่พัก+ทัวร์)
เดินทางโดย : Egypt Air (MS 961-555//788-960)
จำนวนวัน : 8 Days 5 Nights
กำหนดการ : 20-29 มิ.ย. / 20-27 ก.ค. / 09-17 ส.ค. / 24-31 ส.ค. / 31ส.ค.-07ก.ย. /21-28 ก.ย. / 05-12 ต.ค. / 13-20 ต.ค. 2556
ราคาทัวร์ : ผู้ใหญ่ห้องละ 2 ท่าน 64,500..-บาท / เด็กตำกว่า12 ปีกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 63,500.-บาท / เด็กตำกว่า12 ปีกับผู้ใหญ่ 2 ท่านเสริมเตียง 61,500.-บาท / เด็กต่ำกว่า12 ปีไม่เสริมเตียง 59,500.-บาท / พักเดี่ยวเพิ่ม 7,500.-บาท
โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง : ฮังการี สโลวัค ออสเตรีย เชก เยอรมัน 8 วัน

รายละเอียดทัวร์ : กรุงเทพฯ – บูดาเปสต์ (ฮังการี่) - บูดาเปสต์ – บราทิสลาว่า(สโลวาเกีย) – เวียนนา(ออสเตรีย) - พระราชวังเชรินน์บรุนน์ – กรุงปราก (เชก) - ปราก – คาร์โลวี วารี่ – มาเรียนสเก้ลาสเน่ -คาร์โลวี วารี่ – ฟุสเซ่น (เยอรมัน)-มิวนิค - สนามบิน - กรุงเทพฯ

  
 

รหัสทัวร์ : D-EUR31NWCRT10TG
รูปแบบแพคเกจ : แพคเกจทัวร์(ตั๋วเครื่องบิน+ที่พัก+ทัวร์)
เดินทางโดย : Thai Airways International (TG 954/955)
จำนวนวัน : 10 Days 7 Nights
กำหนดการ : 7-16, 14-23, 28 มิ.ย.-07ก.ค., 05-14 ก.ค., 19-28, 26ก.ค.-04 ส.ค., 09-18 ส.ค.2556
ราคาทัวร์ : ผู้ใหญ่ท่านละ 129,000.บาท/ เด็ก4-11 ปีมีเตียง 116,900.บาท/ เด็ก6-11 ปีไม่มีเตียง 103,900.บาท/ เด็ก4-6 ปีไม่มีเตียง 96,900.บาท/ พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 13,500.บาท
โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง : NORWAY COUNTRY ROAD 10 วัน

รายละเอียดทัวร์ : กรุงเทพฯ - ออสโล - ลิลเลียแฮมเมอร์ – จุดชมวิวดาล์สนิบบา – ไกแรงเกอร์ (ภูมิภาคฟยอร์ด) - ไกแรงเกอร์ – ล่องเรือฟยอร์ดไกแรงเกอร์ – โอลเดน – ธารน้ำแข็งบริกสดาล - ฟลอม – เบอร์เก้น – ชมวิวบนยอดเขาฟลอยเอ่น - ฟลอม - รถไฟสายโรแมนติก – เกโล่ – ออสโล – บินสู่เมืองอัลต้า - อัลต้า – แฮมเมอร์เฟสต์ – ชมปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืน – นอร์ธเคป - อัลต้า – ฟาร์มกวางเรนเดียร์ - บินกลับสู่ออสโล - ออสโล – พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง – อุทยานฟร็อกเนอร์ – ชอปปิ้งถนนคาร์ลโจฮันเกท - เดินทางสู่สนามบิน – กลับกรุงเทพฯ

  
 

รหัสทัวร์ : D-EUR21GRDIB10TG
รูปแบบแพคเกจ : แพคเกจทัวร์(ตั๋วเครื่องบิน+ที่พัก+ทัวร์)
เดินทางโดย : Thai Airways (TG 940/949)
จำนวนวัน : 10 Days 7 Nights
กำหนดการ : 07–16, 14–23, 21–30, 28มิ.ย.-07ก.ค., 05–14, 12–21, 19–28, 26ก.ค.-04ส.ค., 02–11, 09-18, 16–25, 23ส.ค.-01ก.ย., 30ส.ค.-08ก.ย., 06–15, 13–22, 20-29 ก.ย., 27ก.ย.-06ต.ค., 04–13, 11–20, 18-27 ต.ค.2556
ราคาทัวร์ : ราคามิ.ย.-ส.ค.56 ผู้ใหญ่ 113,000.บาท/ เด็ก4-11 ปีมีเตียง 101,900.บาท/ เด็ก4-6 ปีไม่มีเตียง 90,900.บาท/ พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 17,500.บาท
โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง : แกรนด์ไอบีเรีย 10 วัน

รายละเอียดทัวร์ : กรุงเทพฯ - สู่สนามบินมาเพลซ่า มิลาน (อิตาลี) - ดูโอโม่ - แกลลอเรีย วิคเตอร์เอ็มมานูเอ็ล - นีซ - ริเวียร่าแห่งฝรั่งเศส - เที่ยวเมืองคานส์ - กราซ - โรงงานน้ำหอม - นีซ - มองติกาโล (รัฐโมนาโก) - นีซ - เอ็กซองโพรวองซ์ - เลโบเดอโพรวองซ์ - อาวีญง - ปงต์ดูการ์ - มงเปลีเย่ - บาร์เซโลน่า -เที่ยวชมเมือง - กรานาด้าแฟมิเลีย สนามฟุตบอล เอล กัมป์ โนว - ถนนลารัมบร้า - ชมระบำฟลามิงโก - บาร์เซโลน่า - ซาราโกซ่า - รถไฟด่วน AVE สู่แมดริด - ช้อปปิ้ง - พระราชวังหลวง - เที่ยวกรุงแมดริด - น้ำพุไซเบเลส - ปูเอต้า เดอ โซล - อิสระช้อปปิ้ง - สนามบินแมดริด - เดินทางกลับกรุงเทพฯ

  
 

รหัสทัวร์ : GRT-EUR6SW8TG
รูปแบบแพคเกจ : แพคเกจทัวร์(ตั๋วเครื่องบิน+ที่พัก+ทัวร์)
เดินทางโดย : Thai Airways (TG 970/971)
จำนวนวัน : 8 Days 5 Nights
กำหนดการ : 03-10 ธ.ค.56// 26 ธ.ค.56-02 ม.ค.57// 11-18 ก.พ.57// 09-16 เม.ย.57
ราคาทัวร์ : ผู้ใหญ่ ท่านละ 94,900.บาท /เด็ก 1+1ผู้ใหญ่ 94,900.บาท /เด็ก 1+2 ผู้ใหญ่ มีเตียง 93,900.บาท /เด็ก 1+2 ผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง 92,900./ พักเดี่ยวเพิ่ม 13,000.บาท
โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง : แกรนด์สวิสเซอร์แลนด์ 8 วัน

รายละเอียดทัวร์ : กรุงเทพฯ - ซูริค(สวิตเซอร์แลนด์) - ชาฟฮาวเซ่น - น้ำตกไรน์ - เบิร์น - โลซานน์ - เวเว่ย์ - มองเทรอซ์ - ปราสาทชิลยอง - ทาสซ์ - เซอร์แมท - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น - เซอร์แมท - นั่งรถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส - อันเดอร์แมท - เบลลินโซน่า - ปราสาทคาสเตลกรองด์ - แมนดริสสิโย - ฟ็อกซ์ทาวน์แฟคทอรี่เอาท์เลท-ลูกาโน - ลูเซิร์น - ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น - กรินเดอร์วาล - นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจุงเฟรา - อินเทอลาเคน - ซูริค - กรุงเทพฯ

  
 

รหัสทัวร์ : FH-ITSWFRA8EK
รูปแบบแพคเกจ : แพคเกจทัวร์(ตั๋วเครื่องบิน+ที่พัก+ทัวร์)
เดินทางโดย : Emirate (EK 385-097/EK 076-418)
จำนวนวัน : 8 days 5 nights
กำหนดการ : 03-10,10-17,17-24,24-31,31 มค.-01 กพ.57 // 07-14,14-21,21-28 กพ. // Promotion ***14-21 กพ.57*** // 07-14, 14-21,21-28 มีค.57
ราคาทัวร์ : ผู้ใหญ่ท่านละ 78,900.บาท /ผู้ใหญ่ 1+เด็ก 1 ท่านละ 78,900.บาท /2ผู้ใหญ่ 1เด็ก มีเตียง 76,900.บาท /2ผู้ใหญ่ 1เด็ก ไม่มีเตียง 74,900.บาท /พักเดี่ยวเพิ่ม 8,500.บาท
โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง : อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน (ทิตลิส)

รายละเอียดทัวร์ : กรุงเทพฯ – กรุงโรม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - ปิซ่า - หอเอนปิซ่า - เวนิซ เมสเตร - ท่าเรือตรอนเคตโต - เกาะซานมาร์โค - สะพานถอนหายใจ - ล่องเรือกอนโดล่า - สะพานรีอัลโต - ลูเซิร์น - อนุเสาวรีย์สิงโตแกะสลัก - เองเกลแบร์ก - ยอดเขาทิตลิส - ดิจอง - ปารีส - จัตุรัสทรอคาเดโร - หอไอเฟล - ประตูชัย Arc de Triomphe - Benlux Duty Free - ล่องเรือบาโตมู - พระราชวังแวร์ซายส์ - Galeries Lafayette - กรุงเทพฯ

  
 

รหัสทัวร์ : WVTD-EUR8DSWTG
รูปแบบแพคเกจ : แพคเกจทัวร์(ตั๋วเครื่องบิน+ที่พัก+ทัวร์)
เดินทางโดย : Thai Airways (TG 970/971)
จำนวนวัน : 8 Days 5 Nights
กำหนดการ : ** เริ่มเดินทาง 2 ก.พ. - ต.ค.56 วันที่กรุณาดูในโปรแกรม **
ราคาทัวร์ : ** ราคากรุณาดูในโปรแกรมที่ระบุไว้ **
โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง : Swiss Scenic Trails 8 Days

รายละเอียดทัวร์ : กรุงเทพฯ - ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์) - เบิร์น เมืองหลวงและเมืองมรดกโลก - โลซานน์ - มงเทรอซ์ - ทาสซ์ - แซร์มัท - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น พาราไดซ์ - แซร์มัท - รถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส - อันเดอร์แมท - ลูกาโน่ - ทะเลสาบโคโม่ - ซอนดริโอ - ทิราโน่ - รถไฟ BERNINA EXPRESS - อินเทอลาเก้น - กรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟสู่ยูงเฟรายอค - เลาเทรอบรุนเน่น - อินเทอลาเก้น - สนามบินซูริค - กลับกรุงเทพฯ

  
 

รหัสทัวร์ : DORK-TUK8DTKNF
รูปแบบแพคเกจ : แพคเกจทัวร์(ตั๋วเครื่องบิน+ที่พัก+ทัวร์)
เดินทางโดย : Turkish Airlines (TK 69/QR 68)
จำนวนวัน : 8 Day 5 Nights
กำหนดการ : 15-22 มิ.ย. / 11-18 ส.ค. / 28 ก.ย.-05 ต.ค. 2556
ราคาทัวร์ : ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ หรือ เด็ก 1 ท่าน ผู้ใหญ่ 1 ท่าน 66,900.-บาท / เด็ก ต่ำกว่า 12 ปี มีเตียง กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 63,900.-บาท / เด็ก 7-12 ปี ไม่มีเตียง กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 61,900.-บาท / เด็ก 2-6 ปี ไม่มีเตียง กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 59,900.-บาท
โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง : SPECIAL TURKEY 8 DAYS

รายละเอียดทัวร์ : สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงอิสตันบูล - เมืองอิซเมียร์ - บ้านพระแม่มารี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - เมืองคูซาดาซึ - เมืองปามุคคาเล่ย์ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองปามุคคาเล่ย์ -เมืองคอนย่า - เมืองคัปปาโดเกีย - ระบำหน้าท้อง - เมืองใต้ดิน - เกอเรเม่ - Jeep Safari - Jet Boat Cruise- G ondola -อิสตันบูล - ฮิปโปโดม-สุเหร่าสีฟ้า-โบสถ์เซนต์โซเฟีย-พระราชวังทอปกาปึ - อ่างเก็บน้ำใต้ดิน - ช้อปปิ้ง - พระราชวังโดลมาบาชเช่ - ล่องเรือบอสฟอรัส - ช้อปปิ้งตลาดเครื่องเทศ -กรุงเทพมหานคร

  
 

รหัสทัวร์ : GRT-EST7DTGA380
รูปแบบแพคเกจ : แพคเกจทัวร์(ตั๋วเครื่องบิน+ที่พัก+ทัวร์)
เดินทางโดย : Thai Airways (TG 920/925)
จำนวนวัน : 7 Day 4 Nights
กำหนดการ : 20-26 พ.ค./10-16 มิ.ย./16-22 ก.ค. 56
ราคาทัวร์ : ผู้ใหญ่ 85,900.-บาท /เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 84,900.-บาท /เด็ก เสริมเตียง 82,900.-บาท /เด็ก ไม่เสริมเตียง 79,900.-บาท /พักเดี่ยว 9,000.-บาท
โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง : เยอรมัน เชค ออสเตรีย 7 วัน

รายละเอียดทัวร์ : กรุงเทพฯ - แฟรงค์เฟิร์ต - เนิร์น แบร์ก - คาโลวี วารี (เชค) - คาโลวี วารี-ปราก (เชค) - ปราก – เชสกี้คลุมลอฟ – ฮัลล์สตัทท์ - ซาลส์บวร์ก – อินน์สบรูก - – นอยชวานสไตน์ – มิวนิค (เยอรมัน) – กรุงเทพฯ

  
 

รหัสทัวร์ : GRT-ITSWFR10TG
รูปแบบแพคเกจ : แพคเกจทัวร์(ตั๋วเครื่องบิน+ที่พัก+ทัวร์)
เดินทางโดย : Thai Airways (TG 944/931)
จำนวนวัน : 10 Days 7 Nights
กำหนดการ : 03-12 ธ.ค.56// 26 ธ.ค.56-04 ม.ค.57// 10-19 เม.ย.57
ราคาทัวร์ : ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 99,999.บาท /เด็ก 1+1 ผู้ใหญ่ 99,999.บาท /เด็ก 1+2 ผู้ใหญ่ มีเตียง 98,999.บาท /เด็ก 1+2 ผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง 97,999.บาท /พักเดี่ยวเพิ่ม 13,500.บาท
โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง : อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน

รายละเอียดทัวร์ : กรุงเทพฯ - โรม-โคลอสเซี่ยม - โรมันฟอรัม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - นครวาติกัน - เปรูเจีย - อัสซีซี - ชานจีมียาโน - ฟลอเรนซ์ - ปิซ่า - หอเอนปิซ่า - เวนิส - เกาะเวนิส - ลูเซิร์น(สวิตเซอร์แลนด์) - ลูเซิร์น - กรินเดอร์วาล - นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจุงเฟรา - ดิจอง - นั่งรถไฟTGVสู่ปารีส(ฝรั่งเศส) - ลองเรือบาโตมูซ - หอไอเฟล - ปารีส - พระราชวังแวร์ชายส์ - พิพิธภัณฑ์ลูฟ(ผ่านชม) - ถนนชองป์เซลิเซ่ - ประตูชัย - จตุรัสคองคอร์ท - ปาริส - กรุงเทพฯ

  
 

รหัสทัวร์ : VG-EST3CRT8EY
รูปแบบแพคเกจ : แพคเกจทัวร์(ตั๋วเครื่องบิน+ที่พัก+ทัวร์)
เดินทางโดย : Etihad Airways (EY 401-001/ 004-404)
จำนวนวัน : 8 days 5 nights
กำหนดการ : 11-18 มิ.ย./ 10-17 / 22-29 ก.ย./ 03-10 / 10-17 / 15-22 / 21-28 ต.ค.56
ราคาทัวร์ : ผู้ใหญ่ ท่านละ 57,900.-บาท /พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,900.- บาท
โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง : ยุโรปตะวันออก 8 วัน เยอรมัน-เช็ค-ออสเตรีย

รายละเอียดทัวร์ : กรุงเทพฯ - แฟร้งค์เฟิร์ต-นูเรมเบิร์ก (เยอรมัน) – ปราก (สาธารณรัฐเช็ค) - ปราก - เชสกี้ คลุมลอฟ (สาธารณรัฐเช็ค) - เชสกี้ คลุมลอฟ -เวียนนา (ออสเตรีย) - ซาลสเบิร์ก - อินน์สบรูค (ออสเตรีย) - ฟุสเซ่น- การ์มิซ (เยอรมัน)-อินน์สบรูค (ออสเตรีย) - มิวนิค (เยอรมัน) - กรุงเทพฯ

  
 

รหัสทัวร์ : GO-CZH7EKJULOCT
รูปแบบแพคเกจ : แพคเกจทัวร์(ตั๋วเครื่องบิน+ที่พัก+ทัวร์)
เดินทางโดย : Etihad Airways (EY419 /EK139 /EK384 /EK380)
จำนวนวัน : 7 Days 4 Nights
กำหนดการ : 59,900 บาท : 19-25 ก.ค. / 11-17 สค.* (เพิ่ม 3,000)/ 23-29 ส.ค./ 20-26 ก.ย. / ราคาทัวร์ 62,900 บาท : 3-9 ต.ค./ 10-16 ต.ค./ 17-23 ต.ค./ 20-26 ต.ค./ 23-29 ต.ค.56
ราคาทัวร์ : ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ หรือ เด็ก 1 ผู้ใหญ่ 1 ท่าน 59,900.-บาท /เด็ก ต่ำกว่า 12 ปี มีเตียง กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ 56,900.-บาท /เด็ก อายุ 7-12 ปี ไม่มีเตียง กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 54,900.-บาท/ เด็ก 2-6 ปี ไม่มีเตียง กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 52,900.บาท /พักเดี่ยว 5,000.บา
โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง : 7 วัน 4 คืน โรแมนติก เช็ก

รายละเอียดทัวร์ : กรุงเทพมหานคร - นครดูไบ - กรุงปราก - เมืองเชสเก้ บูเดโจวิซ - เชสกี้คลุมลอฟ (เมืองมรดกโลก) – เมืองพิลเซน – เมืองมาเรียนส์เก ลาซเน - เมืองมรดกโลก คาร์โลวี วารี – เมืองมรดกโลกปราก (พักค้าง 2 คืน) - คุทนาโฮรา - กรุงปราก เมืองมรดกโลกและเมืองประวัติศาสตร์ - กรุงปราก - กรุงเทพฯ

  
 

รหัสทัวร์ : WVTD-EUR08SW9TG
รูปแบบแพคเกจ : แพคเกจทัวร์(ตั๋วเครื่องบิน+ที่พัก+ทัวร์)
เดินทางโดย : Thai Airways (TG 970/971)
จำนวนวัน : 9 days 6 nights
กำหนดการ : ** เริ่มเดินทาง 02 ก.พ.- ต.ค.2556 วันที่กรุณาดูในโปรแกรม **
ราคาทัวร์ : ** ราคากรุณาดูในโปรแกรมตามที่ระบุไว้ท้ายรายการ **
โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง : Swiss Panorama 9 Days

รายละเอียดทัวร์ : กรุงเทพฯ - ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์) - ลูเซิรน์ - WILHELM TELL EXPRESS - ลูกาโน่ - ทิราโน่ - BERNINA EXPRESS - ซังต์มอริทซ์ - อันเดอร์แมท - นั่งรถไฟสาย Glacier Express - แซร์มัท เมืองปลอดมลพิษ - ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์) - ทาสซ์ - ลอยเคอร์บาด - มงเทรอซ์ - GOLDEN PANORAMA - กืซตาด์ก - กรินเดอวาลด์ - ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) - เมืองอินเทอลาเก้น - สนามบินซูริค - กลับกรุงเทพฯ

  
 

รหัสทัวร์ : FH-ITSWFRA9EK-
รูปแบบแพคเกจ : แพคเกจทัวร์(ตั๋วเครื่องบิน+ที่พัก+ทัวร์)
เดินทางโดย : Emirate (EK 385-097 /EK 076-418)
จำนวนวัน : 9 Days 6 Nights
กำหนดการ : 03-11,10-18,17-25,23-31 มค.57 // 07-15,14-22,20-28 กพ 57 // Promotion **14-22 กพ.57** // 07-15,14-22,21-29, 28 มีค.-05 เมย.57
ราคาทัวร์ : ผู้ใหญ่ท่านละ 91,900.บาท /1เด็ก 1ผู้ใหญ่ ท่านละ 91,900.-บาท /1เด็ก 2ผู้ใหญ่ มีเตียง 89,900.บาท /1เด็ก 2ผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง 87,900.บาท /พักเดี่ยวเพิ่ม 12,000.-บาท
โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง : อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน

รายละเอียดทัวร์ : กรุงเทพฯ – กรุงโรม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - ปิซ่า - หอเอนปิซ่า - เวนิซ เมสเตร - ท่าเรือตรอนเคตโต - เกาะซานมาร์โค - สะพานถอนหายใจ - ล่องเรือกอนโดล่า - อินแทร์ลาเคน - ยอดเขายุงเฟรา - เจนีวา - ทะเลสาบเจนีวา - Jardin Anglais - น้ำพุเชโด - TGV สู่ ปารีส - แวร์ซายส์ - พระราชวังแวร์ซายส์ - Benlux Duty Free - ล่องเรือบาโตมูช - จัตุรัสทรอคาเดโร - หอไอเฟล - ประตูชัย Arc de Triomphe - Galeries Lafayette - กรุงเทพฯ

  
 

 
 
 
Top