Domestic Flight Schedule Booking Payment Guide Customer Care Currency Converter Useful Phone Number Getting There & Around Transport OTOP Product Festivals & Holidays Environment Foods Attractions Money & Costs Facts for the Traveler Introduction & History
 ทัวร์ดูไบ
 ทัวร์อินโดนีเซีย
 ทัวร์โมรอคโค
 ทัวร์เนปาล
 ทัวร์อินเดีย
 ทัวร์ยูเครน
 ทัวร์ไต้หวัน
 ทัวร์สิงคโปร์
 ทัวร์กัมพูชา
 ทัวร์พม่า
 ทัวร์มัลดีฟ
 ทัวร์ลาว
 ทัวร์ศรีลังกา
 ทัวร์ภูฏาน
 ทัวร์รัสเซีย
 ทัวร์อียิปต์
 ทัวร์เวียดนาม
 ทัวร์นิวซีแลนด์
 ทัวร์มาเลเซีย
 ทัวร์ออสเตรเรีย
 ทัวร์แคนาดา
 ทัวร์จีน
 ทัวร์ยุโรป
 ทัวร์ฮ่องกง
 ทัวร์ญี่ปุ่น
 ทัวร์เกาหลี
 ทัวร์สวิตเชอร์แลนด์
 ทัวร์อเมริกา
ติดต่อเรา บริการลูกค้า ทัวร์-แพคเกจ
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์อินโดนีเซีย
ทัวร์โมรอคโค
ทัวร์เนปาล
ทัวร์อินเดีย
ทัวร์ยูเครน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์พม่า
ทัวร์มัลดีฟ
ทัวร์ลาว
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์อียิปต์
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์ออสเตรเรีย
ทัวร์แคนาดา
ทัวร์จีน
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์สวิตเชอร์แลนด์
ทัวร์อเมริการหัสทัวร์ : GOSPNPRO-8TGAPRJUL
รูปแบบแพคเกจ : แพคเกจทัวร์(ตั๋วเครื่องบิน+ที่พัก+ทัวร์)
เดินทางโดย : Thai Airways (TG 924/949)
จำนวนวัน : 8 day 5 night
กำหนดการ : เมษายน58: 1-8 / 22-29, พฤษภาคม58: 1-8 / 8-15 / 15-22 / 22-29 / 29พ.ค.-5มิ.ย., มิถุนายน58: 5-12 / 10-17 / 17-24 / 19-26 / 26มิ.ย.-3ก.ค., กรกฎาคม58: 1-8 / 08-15
ราคาทัวร์ : พักห้องคู่ท่านละ 49,900.-บาท /พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,000.-บาท
โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง : ไฮไลท์สเปน 8 วัน

รายละเอียดทัวร์ : กรุงเทพฯ – แมดริด – ทอเลโด - บาเลนเซีย - บาร์เซโลน่า - เที่ยวชมเมือง – ช้อปปิ้ง OUTLET - ซาราโกซ่า - แมดริด - เที่ยวชมเมือง แมดริด – สนามบิน กรุงเทพฯ

  
 

รหัสทัวร์ : GOSPNPT-PRO8TGAPRJUL
รูปแบบแพคเกจ : แพคเกจทัวร์(ตั๋วเครื่องบิน+ที่พัก+ทัวร์)
เดินทางโดย : Thai Airways (TG 924/949)
จำนวนวัน : 8 day 5 night
กำหนดการ : เมษายน58: 17-24 / 24เม.ย.-1พ.ค., พฤษภาคม58: 6-13 / 13-20 / 20-27 / 27พ.ค.-3มิ.ย., มิถุนายน 58: 3-10 / 12-19 / 24 มิ.ย.-1ก.ค. กรกฎาคม58: 3-10
ราคาทัวร์ : พักห้องคู่ท่านละ 49,900.-บาท //พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,000.-บาท
โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง : สเปน - โปรตุเกส 8 วัน

รายละเอียดทัวร์ : กรุงเทพฯ – แมดริด – ชมเมือง - เมรีด้า - ลิสบอน(โปรตุเกส) – เคป เดลาโรกา – ซินทรา - ลิสบอน - เซบิลย่า(สเปน) - คอร์โดบา - แมดริด – สนามบิน กรุงเทพฯ

  
 

รหัสทัวร์ : GO-SCN7DAY
รูปแบบแพคเกจ : แพคเกจทัวร์(ตั๋วเครื่องบิน+ที่พัก+ทัวร์)
เดินทางโดย : Finnair (AY 090-667/AY 089)
จำนวนวัน : 7 DAY 5 NIGHT
กำหนดการ : 8–14 ,22 -28 มี.ค.58//5–11 ,13-19 เม.ย. 58//1-7 ,17-23 พ.ค.,29 พ.ค.-4 มิ.ย.58//7-13 ,21-27 มิ.ย.58
ราคาทัวร์ : ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 75,900.-บาท/ ผู้ใหญ่ พัก 3 ท่าน 1 ห้อง 75,900.-บาท / พักเดี่ยวเพิ่ม 12,000.-บาท /เด็ก (ไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน กับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 75,900.-บาท /เด็ก (ไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 75,900.-บาท
โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง : SCANDINAVIA 4 CAPITALS 7 DAY

รายละเอียดทัวร์ : กรุงเทพฯ – เฮลซิงกิ - โคเปนเฮเก้น - ลิตเติ้ลเมอร์เมด –น้ำพุเกฟิออน - เรือ DFDS - ออสโล – ประติมากรรมวิกเกอร์แลนด์ - ช้อปปิ้ง - ออสโล – คาลสตัท – สตอกโฮล์ม - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง - เรือ SILJA LINE - กรุงเฮลซิงกิ – จัตุรัสซีเนเตอร์ – สนามบิน

  
 

รหัสทัวร์ : EUR4-ITCHFRUK12DTG
รูปแบบแพคเกจ : แพคเกจทัวร์(ตั๋วเครื่องบิน+ที่พัก+ทัวร์)
เดินทางโดย : Thai Airways (TG 944/TG 917)
จำนวนวัน : 12 days 9 nights
กำหนดการ : 11 - 22 เมษายน 2558
ราคาทัวร์ : ผู้ใหญ่ ท่านละ 170,000.-บาท /เด็ก 4-11 ปี กับผู้ใหญ่ 1 หรือ 2 ท่าน มีเตียง 153,000.-บาท /เด็ก 4-6 ปี กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 136,000.-บาท /พักเดี่ยวเพิ่ม 18,000.-บาท
โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง : อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส อังกฤษ 12 วัน

รายละเอียดทัวร์ : กรุงเทพฯ - กรุงโรม (อิตาลี) - นครรัฐวาติกัน - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - ฟลอเร้นซ์ - หอเอนปิซ่า - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย - เวนิส เมสเตร้ - เที่ยวเกาะเวนิส - จัตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า - มิลาน - ช้อปปิ้งที่มิลาน - ดูโอโม่ - ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์) อินเทอลาเก้น - กรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟสู่ยอดเขายูงเฟรา TOP OF EUROPOE - สตราสบูรก์ - ย่านแกรนด์อิล - นั่งรถไฟ TGV สู่ปารีส - พระราชวังแวร์ซายน์ - ร้านดิวตี้ฟรี - แกลลอรี่ ลาฟาแยตต์ - ล่องเรือดินเนอร์ - ซิตี้ทัวร์ - ขึ้นชั้น 2 หอไอเฟล -ถนนชองป์เอลิเซ่ - ลอนดอน - เที่ยวชมมหานครลอนดอน - พระราชวังวินด์เซอร์ - พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซ่ด์ - ลอนดอนอาย - ทาวเวอร์ออฟลอนดอน - ช้อปปิ้งในลอนดอน - เดินทางสู่สนามบิน - สุวรรณภูมิ

  
 

รหัสทัวร์ : EXPPOSLHY8EK
รูปแบบแพคเกจ : แพคเกจทัวร์(ตั๋วเครื่องบิน+ที่พัก+ทัวร์)
เดินทางโดย : Emirate (EK 385,179/EK 112,384)
จำนวนวัน : 8 Days 5 Nights
กำหนดการ : 69,900 บาท :23-30 ม.ค./20-27 ก.พ./12-19 มี.ค./20-27 มี.ค.58 //73,900 บาท : 8-15 เม.ย./09-16 เม.ย./23-30 เม.ย./1-8 พ.ค.58//75,900 บาท :11-18 เม.ย./12-19 เม.ย.58
ราคาทัวร์ : ผู้ใหญ่ ท่านละ 69,900.-บาท /เด็กต่ำกว่า 12 ปี กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง 66,900.-บาท /เด็ก 7-12 ปี กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 63,900.-บาท /เด็ก 2-6 ปี กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 60,900.-บาท /พักเดี่ยวเพิ่ม 7,00.-บาท
โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง : โปแลนด์ สโลวาเกีย ฮังการี 8 วัน

รายละเอียดทัวร์ : กรุงเทพฯ - ดูไบ - วอร์ซอว์ – คีลซ์ – คราคูฟ – เหมืองเกลือวิลลิกซ์กา – ค่ายกักกันเอาสช์วิตช์ - เชสโตโชวา อารามจัสนากอร่า (Black Madonna) – โปปาร์ด (สโลวาเกีย) - ถ้ำน้ำแข็งดอปซินก้า – ซาปิส ปราสาทซาปิส – โคชิเซ่ – มิสโคลค (ฮังการี) – บูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - ดาเปสต์ - ดูไบ - สุวรรณภูมิ

  
 

รหัสทัวร์ : GG-ITSWFR9QR
รูปแบบแพคเกจ : แพคเกจทัวร์(ตั๋วเครื่องบิน+ที่พัก+ทัวร์)
เดินทางโดย : Qartar Airways (QR 833/041- 110/832)
จำนวนวัน : 9 days 6 nights
กำหนดการ : 10-18 เมษายน 58(สงกรานต์)/ 13–21 เมษายน 58(สงกรานต์)
ราคาทัวร์ : ผู้ใหญ่ ท่านละ 93,900.-บาท /เด็ก 06-11 ปี กับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 92,900.-บาท /เด็ก 06-11 ปี กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง 91,900.-บาท /เด็ก 02-05 ปี กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 90,900.บาท /พักเดี่ยวเพิ่ม 14,000.บาท
โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง : ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 9 วัน

รายละเอียดทัวร์ : กรุงเทพฯ – ปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์ – ล่องเรือแม่น้ำแซน – มงมาร์ต– ชมเมือง - ชั้น 2 ของ หอไอเฟิล – ช็อปปิ้งห้างแกลลารี่ ลาฟาแยตต์ – มงมาร์ต – ดิจอง - ลูเซิร์น –สะพานไม้ชาเปล -อนุสาวรีย์สิงโต (สวิตเซอร์แลนด์) - ยอดเขาจุงเฟรา Top of Europe - อินเทอร์ลาเก้น - ลูกาโน FOX TOWN OUTLET - มิลาน- – เวนิส - ล่องเรือกอนโดล่า – ปีซ่า – หอเอนปีซ่า - โรม – วาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซี่ยม – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน - กรุงเทพมหานคร

  
 

รหัสทัวร์ : EUR02-ITCHFR10TG
รูปแบบแพคเกจ : แพคเกจทัวร์(ตั๋วเครื่องบิน+ที่พัก+ทัวร์)
เดินทางโดย : Thai Airways (TG 944/931)
จำนวนวัน : 10 Day 7 Night
กำหนดการ : 06-15,13-22,20-29 พ.ย.,27 พ.ย.-06 ธ.ค.57// 04-13,11-20,18-27,25 ธ.ค.-03 ม.ค.58// 01-10,08-17,15-24,22-31,29 ม.ค.-07 ก.พ.58// 05-14,12-21,19-28,26 ก.พ.-07 มี.ค.// 05-14,12-21 มี.ค.58
ราคาทัวร์ : ผู้ใหญ่ ท่านละ 125,000.บาท /เด็ก 4-11 ปี กับผู้ใหญ่ 1 หรือ 2 ท่าน มีเตียง 112,900.บาท /เด็ก 4-6 ปี กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 100,000.บาท /พักเดี่ยวเพิ่ม 12,500.บาท
โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง : อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน

รายละเอียดทัวร์ : กรุงเทพฯ - กรุงโรม (อิตาลี) - พิพิธภัณฑ์วาติกัน - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - ฟลอเร้นซ์ - หอเอนปิซ่า - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย - เวนิส เมสเตร้ - เที่ยวเกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า - ลูกาโน่ - ลูเซิร์น - อินเทอลาเก้น (สวิตเซอร์แลนด์) - กรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟสายภูเขาสู่ยูงเฟรายอค - เบิร์น - เบอซงซอง - นั่งรถไฟ TGV สู่ปารีส-มหานครปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - DINNER CRUISE - เที่ยวชมมหานครปารีส - โบสถ์โนตเตรอดาม - หอไอเฟล - ร้านดิวตี้ฟรี - ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์ - เดินทางสู่สนามบิน - สุวรรณภูมิ

  
 

รหัสทัวร์ : EUR02-ITCHFR10TG
รูปแบบแพคเกจ : แพคเกจทัวร์(ตั๋วเครื่องบิน+ที่พัก+ทัวร์)
เดินทางโดย : Thai Airways (TG 944/TG 931)
จำนวนวัน : 10 Days 7 Nights
กำหนดการ : 1-10 มค./8-17 มค./15-24 มค./22-31 มค./29 มค.-7 กพ./5-14 กพ./12-21 กพ./*19-28 ก.พ.*/26 กพ.-7 มีค./5-14 มีค./12-21 มีค./19-28 มีค./26 มีค.-4 เมย./2-11 เมย./*9-18 เมย.*/16-25 เมย./23 เมย.-2 พค./*30 เมย.-9 พค.*/7-16 พค./14-23 พค./21-30 พค./28 พค.-6 มิย./4-13
ราคาทัวร์ : (มค.-มีค.58) ผู้ใหญ่ 121,000.บาท /(19-28 กพ.58) ผู้ใหญ่ 115,000.บาท /(ปลายมีค.-เม.ย.58) ผู้ใหญ่ 123,000.บาท /(09-18 เม.ย.58) ผู้ใหญ่ 128,000.บาท /(30 เม.ย..- 09 พค..58) ผู้ใหญ่ 123,000.บาท /(พค.-ตค.58) ผู้ใหญ่ 124,000.บาท **ราคาเพิ่มเติมในรายการ**
โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง : อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน

รายละเอียดทัวร์ : กรุงเทพฯ - กรุงโรม (อิตาลี) - นครรัฐวาติกัน - โคลอสเซียม -น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - นั่งรถไฟ High Speed Train สู่นครฟลอเร้นซ์ - หอเอนปิซ่า - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย - เวนิส เมสเตร้ - เที่ยวเกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า - ลูกาโน่ - ลูเซิร์น - อินเทอลาเก้น - กรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟสายภูเขาสู่ยูงเฟรายอค - เบิร์น - เบอซงซอง - นั่งรถไฟ TGV สู่ปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - Dinner Cruise - โบสถ์โนตเตรอดาม - หอไอเฟล - ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี - ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์ - เดินทางสู่สนามบิน - สุวรรณภูมิ

  
 

รหัสทัวร์ : EXPEST9DEK
รูปแบบแพคเกจ : แพคเกจทัวร์(ตั๋วเครื่องบิน+ที่พัก+ทัวร์)
เดินทางโดย : Emirate (EK 419/111/EK 85/372)
จำนวนวัน : 9 day 6 nights
กำหนดการ : 73,900 บาท : 23-31 ม.ค./20-28 ก.พ./12-20 มี.ค./20-28 มี.ค.58 , 76,900 บาท : 8-16 เม.ย./9-17 เม.ย./22-30 เม.ย. / 1-9 พ.ค.58 ,79,900 บาท : 10-18 เม.ย./12-20 เม.ย.58
ราคาทัวร์ : ผู้ใหญ่ ท่านละ 73,900.บาท /เด็กต่ำกว่า 12 ปี มีเตียงกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 70,900.บาท /เด็ก 7-12 ปี ไม่มีเตียงกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 67,900.บาท /เด็ก 2-6 ปี ไม่มีเตียงกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 64,900.บาท /พักเดี่ยวเพิ่ม 8,000.บาท
โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง : ฮังการี-สโลวาเกีย-ออสเตรีย-เยอรมัน-สวิส 9 วัน

รายละเอียดทัวร์ : กรุงเทพ – ดูไบ - บูดาเปสต์ – โบสถ์แมทธิอัส - ป้อมชาวประมงบาสเตียน- เจอร์– บราติสลาวา - เวียนนา – ช้อปปิ้ง Outlet - พระราชวังเชิงบรุนน์ - เมล์ค – ลินซ์ – ฮอลสตรัท - เซ็นต์วูล์ฟกัง – ซาร์สบวร์ก – ล่องเรือทะเลสาบโคนิก – การ์มิช - โอบาอามาเกา – ฟุซเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – เบรเก้นซ์ – ซูริค - น้ำตกไรน์ - สุวรรณภูมิ

  
 

รหัสทัวร์ : EUR8-SWISS8TG
รูปแบบแพคเกจ : แพคเกจทัวร์(ตั๋วเครื่องบิน+ที่พัก+ทัวร์)
เดินทางโดย : Thai Airways (TG 970/TG 971)
จำนวนวัน : 8 days 5 nights
กำหนดการ : 24-31 มค./31 มค.-7 กพ./7-14 กพ./14-21 กพ./21-28 กพ./28 กพ.-7 มีค./7-14 มีค./14-21 มีค./21-28 มีค./28 มีค.-4 เม.ย./4-11 เม.ย./*11-18 เม.ย.*/*12-19 เม.ย */18-25 เม.ย./25 เม.ย.-2 พค./2-9 พค/9-16 พค/16-23 พค./23-30 พค./30 พค.-6 มิย./6-13 มิย./13-20 มิย./20-27
ราคาทัวร์ : (มค.-มีค.58) ผู้ใหญ่ ท่านละ 109,000.-บาท /(ปลายมีค.-ตค.58) ผู้ใหญ่ ท่านละ 114,000.-บาท /สงกรานต์ ผู้ใหญ่ ท่านละ 119,000.-บาท /(มิย.-กย.58) ผู้ใหญ่ ท่านละ 107,000.-บาท /(กค.-สค.58) ผู้ใหญ่ ท่านละ 110,000.-บาท **ราคาเพิ่มเติมในรายการ**
โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง : Swiss Scenic Trails 8 days

รายละเอียดทัวร์ : กรุงเทพฯ - กรุงเทพฯ - ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์) - เบิร์น เมืองหลวงและเมืองมรดกโลก - โลซานน์ - มงเทรอซ์ - ทาสซ์ - แซร์มัท - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น พาราไดซ์ - แซร์มัท - รถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส - อันเดอร์แมท - ลูกาโน่ - ทะเลสาบโคโม่ - ซอนดริโอ - ทิราโน่ - รถไฟ BERNINA EXPRESS - อินเทอลาเก้น - กรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟสู่ยูงเฟรายอค - เลาเทรอบรุนเน่น - อินเทอลาเก้น - สนามบินซูริค - กรุงเทพฯ

  
 

รหัสทัวร์ : EUR09-GMBVA8TG26DEC
รูปแบบแพคเกจ : แพคเกจทัวร์(ตั๋วเครื่องบิน+ที่พัก+ทัวร์)
เดินทางโดย : Thai Airways (TG 920/TG 925)
จำนวนวัน : 8 days 5 nights
กำหนดการ : 26 ธันวาคม 2557 - 2 มกราคม 2558
ราคาทัวร์ : ผู้ใหญ่ ท่านละ 102,000.-บาท /เด็ก 4-11 ปี กับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่านมีเตียง 91,900.-บาท /เด็ก 4-6 ปี ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 81,900.-บาท /พักเดี่ยวเพิ่ม 8,000.-บาท
โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง : เบสต์ออฟเยอรมัน บาวาเรีย ทิโรล 8 วัน

รายละเอียดทัวร์ : กรุงเทพฯ - แฟรงค์เฟิร์ต - ไฮเดลเบิร์ก - ทะเลสาบทิทิเซ่ - อุทยานป่าดำ - ทะเลสาบทิทิเซ่ - ปรีน - พระราชวังแฮเรนคิมเซ - ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง - หมู่บ้านฮัลล์สตัทด์ - ชมเหมืองเกลือ - เบิร์ชเทสกาเด้น - ฟุสเซ่น - หมู่บ้านชวานสเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - การ์มิชพาร์เท่น เคียร์เช่น - ยอดเขาชุกสปิตเซ่ - มิวนิค - เที่ยวชมเมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียน - เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

  
 

รหัสทัวร์ : EUR12-10EST24DEC
รูปแบบแพคเกจ : แพคเกจทัวร์(ตั๋วเครื่องบิน+ที่พัก+ทัวร์)
เดินทางโดย : Thai Airways (TG 924/TG 925)
จำนวนวัน : 9 days 7 nights
กำหนดการ : 24 ธันวาคม 57 - 2 มกราคม 2558
ราคาทัวร์ : ผุ้ใหญ่ ท่านละ 99,000.-บาท /เด็ก 4-11 ปี ผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่านมีเตียง 89,900.-บาท /เด็ก 4-6 ปี กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 79,900.-บาท /พักเดี่ยวเพิ่ม 13,000.-บาท
โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง : ยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ 10 วัน

รายละเอียดทัวร์ : กรุงเทพฯ - นครมิวนิก (เยอรมนี) - พัสเซา - เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองมรดกโลก - เชสกี้ คลุมลอฟ - เมืองน้ำแร่ คาร์โลวี วารี - กรุงปร๊าก - ปราสาทปร๊าก - เที่ยวชมเขตเมืองเก่า - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์ - บราติสลาวา (สโลวัค) - บูดาเปสต์ (ฮังการี) - บูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - เวียนนา (ออสเตรีย) - หมู่บ้านกรีนซิ่ง - กรุงเวียนนา - พระราชวังเชิงบรุนน์ - ภูมิภาคซาลส์กัมเมอร์กูท - ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง - ฮัลล์สตัทท์ - ซาลส์บวร์ก - มิวนิค - เที่ยวชมเมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียน - เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

  
 

รหัสทัวร์ : EUR12-10DEST25DEC
รูปแบบแพคเกจ : แพคเกจทัวร์(ตั๋วเครื่องบิน+ที่พัก+ทัวร์)
เดินทางโดย : Thai Airways (TG 924/TG 925)
จำนวนวัน : 10 days 7 nights
กำหนดการ : 25 ธันวาคม 57 - 3 มกราคม 2558
ราคาทัวร์ : ผุ้ใหญ่ ท่านละ 99,000.-บาท /เด็ก 4-11 ปี กับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่านมีเตียง 89,900.-บาท /เด็ก 4-6 ปี กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 79,900.-บาท /พักเดี่ยวเพิ่ม 13,000.-บาท
โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง : ยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ 10 วัน

รายละเอียดทัวร์ : กรุงเทพฯ - นครมิวนิก (เยอรมนี) - พัสเซา - เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองมรดกโลก - เชสกี้ คลุมลอฟ - เมืองน้ำแร่ คาร์โลวี วารี - กรุงปร๊าก - ปราสาทปร๊าก - เที่ยวชมเขตเมืองเก่า - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์ - กรุงปร๊าก - บราติสลาวา (สโลวัค) - บูดาเปสต์ (ฮังการี) - บูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - เวียนนา (ออสเตรีย) - หมู่บ้านกรีนซิ่ง - กรุงเวียนนา - พระราชวังเชิงบรุนน์ - ภูมิภาคซาลส์กัมเมอร์กูท - ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง - ฮัลล์สตัทท์ - ซาลส์บวร์ก - มิวนิค - เที่ยวชมเมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียน - เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

  
 

รหัสทัวร์ : EXP-SPN10EK
รูปแบบแพคเกจ : แพคเกจทัวร์(ตั๋วเครื่องบิน+ที่พัก+ทัวร์)
เดินทางโดย : Emirate (EK 419-141/EK 186-384)
จำนวนวัน :
กำหนดการ : ราคา79,900 บาท : 20 ก.พ.- 1 มี.ค./ 12-21 มี.ค./ 20-29 มี.ค.// ราคา 89,900 บาท (เฉพาะ สงกรานต์ รวมวีซ่า) : 10-19 เม.ย. 58 / 26 เม.ย.-5 พ.ค. 58
ราคาทัวร์ : ผุ้ใหญ่ ท่านละ 79,900.-บาท //เด็ก 70,900.-บาท **โปรดูราคาเพิ่มเติมในรายการ**
โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง : 10 วัน แกรนด์สเปน (เที่ยววงใหญ่)

รายละเอียดทัวร์ : กรุงเทพมหานคร - ดูไบ - มาดริด - เซโกเวีย - ซาลามังก้า - คาเซเรส - เซบีย่า - รอนด้า - มาลาก้า - แกรนาด้า - เมอร์เซีย - อลิคานเต้ - บาเลนเซีย - คาสติญอง เดอลาพลาน่า - ตอโตซ่า - บาร์เซโลน่า - กรุงเทพมหานคร

  
 

รหัสทัวร์ : EXPEST9DTK
รูปแบบแพคเกจ : แพคเกจทัวร์(ตั๋วเครื่องบิน+ที่พัก+ทัวร์)
เดินทางโดย : Turkish Airlines (TK 64/TK 65)
จำนวนวัน : 9 Days 7 Nights
กำหนดการ : 72,900 บาท : 26 ม.ค.–03 ก.พ./21 ก.พ.–01 มี.ค./12-20 มี.ค./17-25 มี.ค.58 //75,900 บาท : 04-12 เม.ย./06-14 เม.ย./25 เม.ย.–03 พ.ค./02-10 พ.ค.58 // 77,900 บาท :09-17 เม.ย.58 //79,900 บาท :12-20 เม.ย.58
ราคาทัวร์ : ผู้ใหญ่ ท่านละ 72,900.-บาท /เด็กต่ำกว่า12 ปี กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง 69,900.-บาท /เด็ก 7-12 ปี กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 69,900.-บาท /เด็ก 2-6 ปี กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 63,900.-บาท /พักเดี่ยวเพิ่ม 7,000.-บาท
โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง : ฮังการี-สโลวาเกีย-ออสเตรีย-เชค-เยอรมนี 9 วัน

รายละเอียดทัวร์ : กรุงเทพ – อิสตันบูล – บูดาเปสต์ – โบสถ์แมทธิอัส - ป้อมชาวประมงบาสเตียน - เวียนนา – ช้อปปิ้ง Outlet - พระราชวังเชิงบรุนน์ – เมืองมรดกโลกเชสกี้ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ - ปราสาทแห่งกรุงปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส - เดอะโกลเดนเลน - เมืองคาร์โลวี วารี – เมืองเดรสเด้น - เบอร์ลิน - เชคพอยท์ชาร์ลี – มหาวิหารแห่งเบอร์ลิน - ประตูบรานเดนบวร์ก - โบสถ์ไกเซอร์ วิลเฮล์ม - สุวรรณภูมิ

  
 

รหัสทัวร์ : DEUR36-BSTFR10TG
รูปแบบแพคเกจ : แพคเกจทัวร์(ตั๋วเครื่องบิน+ที่พัก+ทัวร์)
เดินทางโดย : Thai Airways (TG 930/TG 941)
จำนวนวัน : 10 Days 7 Nights
กำหนดการ : 07-16,14-23,21-30,28 พ.ย.-07 ธ.ค.// 05-14,12-21,19-28 ธ.ค.,26 ธ.ค.-04 ม.ค.58// 02-11,09-18,16-25,23 ม.ค.-01 ก.พ.58// 30 ม.ค.-08 ก.พ.//06-15,13-22,20 ก.พ.-01 มี.ค.//27 ก.พ.-08 มี.ค.58// 06-15,13-22 มี.ค.58
ราคาทัวร์ : ผู้ใหญ่ ท่านละ 109,000.-บาท /เด็ก 4-11 ปี กับผู้ใหญ่ 1 หรือ 2 ท่าน มีเตียง 98,900.-บาท /เด็ก 4-6 ปี กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 87,900.-บาท /พักเดี่ยวเพิ่ม 13,500.-บาท *ราคานี้ยกเว้นวันที่ 19-28 ธค., 26ธค-04มค.58*
โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง : Best of France 10 Days

รายละเอียดทัวร์ : กรุงเทพฯ - สู่สนามบินชาร์ล เดอโกล กรุงปารีส (ฝรั่งเศส) - รูอ็อง - อนุสรณ์สถานรำลึกถึงสงครามโลก - แซงต์มาโล - มงต์แซงต์มิเชล - ตูร์ เมืองแห่งปราสาทลุ่มน้ำลัวร์ - ตูร์ - ชาโตชองบอร์ด - ชาโตเชอนงโซ - นั่งรถไฟ TGV สู่บอร์โด - ไวน์เอสเตท POMEROL & SAINT EMILION - เมืองโบราณการ์กาซอน - มงเปลีเย่ - อาร์ก - ท่อส่งน้ำโรมัน ปงต์ดูการ์ - อาวีญง - เลโบเดอโพรวองซ์ - เอ็กซองโพรวองซ์ - กราซ - คานส์ - นีซ - มองติกาโล (รัฐโมนาโก) - คาสิโนมองติกาโล - มิลาน (อิตาลี) มิลาน - ดูโอโม - สนามบินมาเพนซ่า (มิลาน) - เดินทางกลับกรุงเทพฯ

  
 

รหัสทัวร์ : EXPH-FNDICBR8AY
รูปแบบแพคเกจ : แพคเกจทัวร์(ตั๋วเครื่องบิน+ที่พัก+ทัวร์)
เดินทางโดย : Finnair (AY 96-423/AY 95)
จำนวนวัน : 8 Days 6 Nights
กำหนดการ : 29 ธ.ค.-05 ม.ค. / 22-29 ม.ค. / 05-12 มี.ค / 19-26 มี.ค. / 10-17 เม.ย.2558
ราคาทัวร์ : ผู้ใหญ่พักห้องคู่ หรือ เด็ก 1 ท่าน กับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 139,000.-บาท /เด็กต่ำกว่า 11 ปี กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง 129,900.-บาท /เด็ก 7-11 ปี กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 125,900.-บาท /เด็ก 2-6 ปี กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 119,900.บาท /พักเดี่ยว 20,000-บาท
โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง : ฟินแลนด์ไอซ์เบรคเกอร์ 8 วัน

รายละเอียดทัวร์ : กรุงเทพมหานคร-เฮลซิงกิ–โรวาเนียมิ-ล่องเรือตัดน้ำแข็งซัมโป–เข้าชมปราสาทหิมะ-ฟาร์มกวางเรนเดียร์–นั่งรถลากเลื่อนกวางเรนเดียร์–ขับสโนว์โมบิลตะลุยทุ่งน้ำแข็ง-ฟาร์มไซบีเรียนฮัสกี้–นั่งรถลากเลื่อน–หมู่บ้านซานตาคลอส-เฮลซิงกิ-วานทา-โรงงานช๊อคโกแลตเฟรเซอร์-เทอร์กู-ฮาร์มีนลินนา-ลาห์ตี-เฮลซิงกิ-กรุงเทพมหานคร

  
 

รหัสทัวร์ : EUR7-GRDITLY9TG
รูปแบบแพคเกจ : แพคเกจทัวร์(ตั๋วเครื่องบิน+ที่พัก+ทัวร์)
เดินทางโดย : Thai Airways (TG 940/TG 945)
จำนวนวัน : 9 days 6 nights
กำหนดการ : 2-10 มค./9-17 มค./16-24 มค./23-31 มค./30 มค.-7 กพ./6-14 กพ./13-21 กพ./20-28 กพ./27 กพ.-7 มีค./*6-14 มีค*/13-21 มีค./*20-28 มีค*/27 มีค.-4 เม.ย./ 3-11 เม.ย./*9-19 เม.ย*/*10-18 เม.ย.*/17-25 เม.ย./24 เม.ย.-2 พค./1-9 พค./8-16 พค./15-23 พค./22-30 พค./29 พค.-6
ราคาทัวร์ : (มค.-มีนา 58) ผู้ใหญ่ ท่านละ 103,000.-บาท /(มีค.ตค. 58) ผู้ใหญ่ ท่านละ 101,000.-บาท /(9-19 เม.ย สงกรานต์ 58) ผู้ใหญ่ ท่านละ 104,000.-บาท /(10-18 เม.ย.สงกรานต์ 58) ผู้ใหญ่ ท่านละ 109,000.-บาท **ราคาเพิ่มเติมในรายการ**
โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง : แกรนด์อิตาลี 9 วัน เหนือจรดใต้

รายละเอียดทัวร์ : กรุงเทพฯ-มิลาน (อิตาลี) - ดูโอโม่ - เวอโรน่า - ปาโดวา - เมืองอาบาโน่ เทรอเม่ - เวนิสเมสเตร้ - เที่ยวเกาะเวนิสอันแสนโรแมนติก - ล่องเรือกอนโดล่า - เดินทางสู่เมืองปิซ่า - เที่ยวหอเอนปิซ่า - นครฟลอเร้นซ์ - จตุรัสซินญอเรีย - นั่งรถไฟด่วนสู่นาโปลี - เกาะคาปรี - ถ้ำบลูกรีอตโต้ พักบนเกาะคาปรี - ซอเรนโต้ - พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี - กรุงโรม - พิพิธภัณฑ์วาติกัน - โคลอสเซียม-น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - เดินทางสู่สนามบิน - สุวรรณภูมิ

  
 

รหัสทัวร์ : EUR07-GRDITY9TGNY
รูปแบบแพคเกจ : แพคเกจทัวร์(ตั๋วเครื่องบิน+ที่พัก+ทัวร์)
เดินทางโดย : Thai Airways (TG 940/TG 945)
จำนวนวัน : 9 days 6 nights
กำหนดการ : 19 - 27 ธันวาคม 2557 //26 ธันวาคม 2557 - 3 มกราคม 2558
ราคาทัวร์ : ผู้ใหญ่ ท่านละ 103,000.-บาท /เด็ก 4-11 ปี กับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่าน มีเตียง 92,900.-บาท /เด็ก 4-8 ปี กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 82,900.-บาท /พักเดี่ยวเพิ่ม 7,500.-บาท
โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง : แกนด์อิตาลี 9 วัน เหนือจรดใต้

รายละเอียดทัวร์ : กรุงเทพฯ - มิลาน (อิตาลี) - ดูโอโม่ - เวอโรน่า - เวนิส เมสเตร้ - เที่ยวเกาะเวนิสอันแสนโรแมนติก - ล่องเรือกอนโดล่า - เดินทางสู่เมืองปิซ่า - เที่ยวหอเอนปิซ่า - นครฟลอเร้นซ์ - จัตุรัสซินญอเรีย - กรุงโรม - พิพิธภัณฑ์วาติกัน - นาโปลี - นั่งเรือสู่เกาะคาปรี (พักบนเกาะคาปรี) - ถ้ำบลูกร็อตโต้ - ซอเรนโต้ - นาโปลี - พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี - กรุงโรม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - กรุงโรม - โคลอสเซียม - สนามบิน - กรุงเทพฯ

  
 

รหัสทัวร์ : EUR08A-SW9TG
รูปแบบแพคเกจ : แพคเกจทัวร์(ตั๋วเครื่องบิน+ที่พัก+ทัวร์)
เดินทางโดย : Thai Airways (TG 970/TG 971)
จำนวนวัน : 9 days 6 nights
กำหนดการ : 01-09,08-16,15-23,22-30,29 พย.-07 ธค.// 06-14,13-21,24 มค.-01 กพ.58//31 มค.-08 กพ.//07-15,14-22,21 กพ.-01 มีค.58//28 กพ.-08 มีค.//07-15,14-22 มีค.58
ราคาทัวร์ : ผู้ใหญ่ ท่านละ 128,000.-บาท /เด็ก 4-11 ปี กับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่านมีเตียง 115,900.-บาท /เด็ก 4-6 ปี กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 102,900.-บาท /พักเดี่ยวเพิ่ม 6,000.-บาท
โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง : Swiss Panorama 9 Days

รายละเอียดทัวร์ : กรุงเทพฯ - ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์) - ลูเซิรน์ - WILHELM TELL EXPRESS - ลูกาโน่ - ทิราโน่ - BERNINA EXPRESS - ซังต์มอริทซ์ - อันเดอร์แมท - นั่งรถไฟสาย Glacier Express - แซร์มัท เมืองปลอดมลพิษ - แซร์มัท - ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์) - ทาสซ์ - ลอยเคอร์บาด - มงเทรอซ์ - GOLDEN PANORAMA - กืซตาด์ก - กรินเดอวาลด์ - ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) - เมืองอินเทอลาเก้น - สนามบินซูริค - กลับกรุงเทพฯ

  
 

รหัสทัวร์ : EUR01-BSTALPS8TG
รูปแบบแพคเกจ : แพคเกจทัวร์(ตั๋วเครื่องบิน+ที่พัก+ทัวร์)
เดินทางโดย : Thai Airways (TG 970/TG 971)
จำนวนวัน : 8 Days 5 Nights
กำหนดการ : 24-31 ม.ค./31 ม.ค.-7 ก.พ./07-14 ก.พ./14-21 ก.พ./21-28 ก.พ./28 ก.พ.-7 มี.ค./7-14 มี.ค./14-21 มี.ค.2558
ราคาทัวร์ : ผู้ใหญ่ ท่านละ 112,000.-บาท /เด็ก 4-11 ปี กับผู้ใหญ่ 1 หรือ 2 ท่าน 100,900.บาท /เด็ก 4-7 ปี กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 86,900.-บาท /พักเดี่ยวเพิ่ม 8,000.-บาท
โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง : Best of The Alps 8 Days

รายละเอียดทัวร์ : กรุงเทพฯ - ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์) - กรุงเบิร์น เมืองหลวงและเมืองมรดกโลก - อินเทอลาเก้น - รถไฟสายภูเขาสู่ยูงเฟรายอค - ชาโมนีซ์ (มงต์บลังค์) - เคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาเอกุยย์ ดู มิดี (I’Aiguille Du Midi)- เจนีวา-โลซานน์ -มงต์ เทรอซ์ - ทาสซ์ - แซร์มัท - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น พาราไดซ์ - รถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส - อันเดอร์แมท - ลูเซิรน์ - ล่องเรือทะเลสาบสี่พันธรัฐ - ช้อปปิ้ง - ลูเซิรน์ - สนามบินซูริค - กลับกรุงเทพฯ

  
 

รหัสทัวร์ : EUR03-UKFRCHIT12TG
รูปแบบแพคเกจ : แพคเกจทัวร์(ตั๋วเครื่องบิน+ที่พัก+ทัวร์)
เดินทางโดย : Thai Airways (TG 910/945)
จำนวนวัน : 12 days 9 nights
กำหนดการ : 1-12 ม.ค./8-19 ม.ค./15-26 ม.ค./22 ม.ค.-2 ก.พ./29 ม.ค.-9 ก.พ./5-16 ก.พ./12-23 ก.พ./19 ก.พ.-2 มี.ค./26 ก.พ.-9 มี.ค./5-16 มี.ค./12-23 มี.ค.2558
ราคาทัวร์ : ผู้ใหญ่ ท่านละ 155,000.บาท /เด็ก 4-11 ปี กับผู้ใหญ่ 1 หรือ2 ท่าน มีเตียง 139,900.บาท /เด็ก 4-6 ปี กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 124,000.บาท /พักเดี่ยวเพิ่ม 16,500.บาท
โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง : อังกฤษ ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 12 วัน

รายละเอียดทัวร์ : จากกรุงเทพฯ - มหานครลอนดอน (อังกฤษ) - พระราชวังวินด์เซอร์ - มาดามทูสโซ่ด์ - ห้างสรรพสินค้าแฮร์ร็อด เที่ยวมหานครลอนดอน - ทาวเวอร์ออฟลอนดอน - ถนนอ็อกฟอร์ด - ลอนดอนอายส์ - นั่งรถไฟ EUROSTAR สู่ปารีส (ฝรั่งเศส) - พระราชวังแวร์ซายน์ - มงต์มารต์ - มหานครปารีส - ขึ้นชั้น 2 หอไอเฟล - โบสถ์โนตเตรอดาม - ร้านดิวตี้ฟรี แกลลอรี่ ลาฟาแยตต์ - ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ - ปารีส - รถไฟ TGV สู่สตราสบูรก์ - ลูเซิรน์ (สวิตเซอร์แลนด์) - ลูเซิร์น - แองเกิลเบิร์ก - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส - ลูกาโน่ - ปาดัว - เวนิส เมสเตร้ - เที่ยวเกาะเวนิส - เวเนเซีย - หอเอนปิซ่า - ฟลอเร้นซ์ - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย - ฟลอเร้นซ์ - นครรัฐวาติกัน - กรุงโรม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - กรุงโรม - สนามกีฬาโคลอสเซียม - สนามบิน - กรุงเทพฯ

  
 

รหัสทัวร์ : EUR03A-FRCHIT10TG
รูปแบบแพคเกจ : แพคเกจทัวร์(ตั๋วเครื่องบิน+ที่พัก+ทัวร์)
เดินทางโดย : Thai Airways (TG 930/TG 945)
จำนวนวัน : 10 Days 7 Nights
กำหนดการ : 3-12 ม.ค./10-19 ม.ค./17-26 ม.ค./24 ม.ค.-2 ก.พ./31 ม.ค.-9 ก.พ./7-16 ก.พ./14-23 ก.พ./21 ก.พ.-2 มี.ค./28 ก.พ.-9 มี.ค./7-16 มี.ค./14-23 มี.ค./**11-20 เมษายน 2558**
ราคาทัวร์ : (มค-มีค 58) ผู้ใหญ่ ท่านละ 116,000.บาท /(11-20 เม.ย.58) ผู้ใหญ่ ท่านละ 121,000.บาท**ราคาเพิ่มในรายการ**
โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง : ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 10 วัน

รายละเอียดทัวร์ : กรุงเทพฯ - มหานครปารีส - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - พระราชวังแวร์ซายน์ - ขึ้นชั้น 2 หอไอเฟล - โบสถ์โนตเตรอดาม - ร้านดิวตี้ฟรี แกลลอรี่ ลาฟาแยตต์ - ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ -ปารีส - รถไฟ TGV สู่สตราสบูรก์ - ลูเซิรน์ (สวิตเซอร์แลนด์) - ลูเซิร์น - แองเกิลเบิร์ก - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส - ลูกาโน่ - ปาดัว - เวนิส เมสเตร้ - เที่ยวเกาะเวนิส - เวเนเซีย - หอเอนปิซ่า - ฟลอเร้นซ์ - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย - ฟลอเร้นซ์ - นครรัฐวาติกัน - กรุงโรม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - กรุงโรม - สนามกีฬาโคลอสเซียม - สนามบิน - กรุงเทพฯ

  
 

รหัสทัวร์ : EXP-SPNPT10EK
รูปแบบแพคเกจ : แพคเกจทัวร์(ตั๋วเครื่องบิน+ที่พัก+ทัวร์)
เดินทางโดย : Emirate (EK 385-185/EK 192
จำนวนวัน : 10 DAY 7 NIGHT
กำหนดการ : 12-21 มี.ค.58 ราคา 79,900 บาท // ราคา 89,900 บาท (เฉพาะ สงกรานต์ รวมวีซ่า) : 9-18 เม.ย. 58 / 10-19 เม.ย. 58 / 26 เม.ย.-5 พ.ค.
ราคาทัวร์ : มี.ค.58 ผู้ใหญ่ ราคา 79,900 บาท //เม.ย.58 ผู้ใหญ่ ราคา 89,900 บาท *โปรดูในรายการ*
โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง : 10 วัน คลาสสิค สเปน โปรตุเกส

รายละเอียดทัวร์ : กรุงเทพมหานคร - ดูไบ – บาร์เซโลนา – ยอดเขามองต์จูอิค – ช้อปปิ้งจุใจ - มหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์- ยอดเขามองเซอร์รัต - ซาราโกซ่า - ซานตา มาเรีย เดอร์ฟิลลาร์ - เซโกเวีย - สะพานส่งน้ำโรมัน - ปราสาทอัลกาซาร์ - มาดริด (พักค้าง 2 คืน) - โทเลโด - มหาวิหารโทเลโด – พระราชวังหลวง – มาดริด - คอร์โดบา - สุเหร่าเมซกีต้า - เซบีญ่า - ชมระบำฟลาเมนโก้ - เซบีย่า – มหาวิหารเซบีย่า - หอคอยฆีรัลดา - ฟารู่ (โปรตุเกส) - ฟารู่ – ซาเกรส – แหลมเซ็นต์วินเซนต์ (แหลมริมสุดทวีปยุโรป) - ลิสบอน - มหาวิหารเจอโรนิโม - หอคอยเบเล็ง - ลิสบอน - กรุงเทพมหานคร

  
 

รหัสทัวร์ : EUR4A-ITCHFR11TG
รูปแบบแพคเกจ : แพคเกจทัวร์(ตั๋วเครื่องบิน+ที่พัก+ทัวร์)
เดินทางโดย : Thai Airways (TG 944/TG 931)
จำนวนวัน : 12 days 9 nights
กำหนดการ : 3-13 มค./10-20 มค./17-27 มค./24 มค.-3 กพ./31 มค.-10 กพ./7-17 กพ./14-24 กพ./21 กพ.-3 มีค./28 กพ.-10 มีค./7-17 มีค./14-24 มีค./21-31 มีค./28 มีค.-7 เม.ย./4-14 เม.ย./*11-21 เม.ย.58*/*12-22 เม.ย.*/18-28 เม.ย./25 เม.ย.-5 พค./2-12 พค./9-19 พค./16-26 พค./23 พค.-
ราคาทัวร์ : (มค-เม.ย.58) ผู้ใหญ่ ท่านละ 124,000.-บาท /(11-12, 12-22 เม.ย.58) ผู้ใหญ่ ท่านละ 129,000.-บาท /(พค และ ตค.58) ผู้ใหญ่ ท่านละ 125,000.-บาท /(มิย-กย..58) ผู้ใหญ่ ท่านละ 127,000.-บาท *ราคาเพิ่มเติมในรายการ*
โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง : อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 11 วัน

รายละเอียดทัวร์ : กรุงเทพฯ - กรุงโรม (อิตาลี) - นครรัฐวาติกัน-โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - หอเอนปิซ่า - ฟลอเร้นซ์ - ดูโอโม่ -จตุรัสซินญอเรีย - ฟลอเร้นซ์ - เวนิส เมสเตร้ - เที่ยวเกาะเวนิส - จัตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า - เวนิส เมสเตร้ - ช้อปปิ้งที่มิลาน - ดูโอโม่ - อินเทอลาเก้น (สวิตเซอร์แลนด์) - อินเทอลาเก้น - กรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟสู่ยอดเขายูงเฟรา TOP OF EUROPE - อินเทอลาเก้น - สตราสบรก์ - ย่านแกรนด์อิล-นั่งรถไฟ TGV สู่ปารีส - พระราชวังแวร์ซายน์ - ร้านดิวตี้ฟรี - แกลลอรี่ ลาฟาแยตต์ - ล่องเรือดินเนอร์ - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ซิตี้ทัวร์ - ขึ้นชั้น 2 หอไอเฟล - ถนนชองป์เอลิเซ่ - มงต์มารต์ - เดินทางสู่สนามบิน - สุวรรณภูมิ

  
 

รหัสทัวร์ : DEUR36B-RMFR8TG
รูปแบบแพคเกจ : แพคเกจทัวร์(ตั๋วเครื่องบิน+ที่พัก+ทัวร์)
เดินทางโดย : Thai Airways (TG 930/TG 931)
จำนวนวัน : 8 Days 5 Nights
กำหนดการ : 01-08,08-15,15-22,22-29,29 พ.ย.-06 ธ.ค.//06-13,13-20,20-27,27 ธ.ค.-03 ม.ค.58,//03-10,10-17,17-24,24-31,31 ม.ค.-07 ก.พ.58 //07-14,14-21,21-28,28 ก.พ.-07 มี.ค.58,07-14,14-21 มี.ค.58
ราคาทัวร์ : ผู้ใหญ่ท่านละ 94,000.บาท /เด็ก 4-11 ปี กับผู้ใหญ่ 1 หรือ 2 ท่าน มีเตียง 84,900.-บาท /เด็ก 4-6 ปี กับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 75,900.บาท /พักเดี่ยวเพิ่ม 10,000.-บาท *ราคานี้ยกเว้นวันที่ 20-27 ธค.และ 27-03 มค.58*
โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง : Romantic France 8 Days

รายละเอียดทัวร์ : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - สู่สนามบินชาร์ลเดอโกล ปารีส (ฝรั่งเศส) - บ้านโมเน่ต์ - รูอ็อง - มหาวิหารแห่งรูอ็อง - เมืองตากอากาศโดวิลส์ - อนุสรณ์สถานรำลึกถึงสงครามโลก - มงต์แซงต์มิเชล - แซงต์มาโล - ดีนาร์ - ตูร์ - ปราสาทเชอนงโซ - ปราสาทชองบอร์ด (ปราสาทลุ่มน้ำลัวร์) - กรุงปารีส -พระราชวังฟองแตนโบล - มหานครปารีส - ช้อปปิ้ง - สนามบินชาร์ล เดอ โกล - เดินทางกลับกรุงเทพฯ

  
 

 
 
 
Top